Lopid

Blóðfitulækkandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Gemfíbrózíl

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. apríl, 1988

Gemfíbrózíl, virka efnið í Lopid, hefur blóðfitulækkandi áhrif. Lyfið hefur áhrif á fituefnaskipti í lifur og lækkar með því kólesteról og þríglýseríður í blóði. Gemfíbrózíl lækkar líka svonefnt slæmt kólesteról (LDL), en hækkar hins vegar góða kólesterólið (HDL). Lyfið er gefið sjúklingum sem greinast með mikið af kólesteróli í blóði þegar breytingar á mataræði og hreyfingu hafa ekki borið árangur sem skyldi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur og hylki til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
900-1200 mg á dag. Takist inn ½ klst. fyrir máltíð.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarksáhrif meðferðar koma fram eftir 2-3 mánuði.

Verkunartími:
12-24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Minni fituneysla er einn þáttur í meðferð.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með blóði og lifrarstarfsemi.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkun lyfsins er meltingartruflanir.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Höfuðverkur, svimi, þreyta          
Kviðverkir, niðurgangur og hægðatregða          
Meltingartruflanir, vindgangur          
Ógleði og uppköst          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkir, eymsli og máttleysi í vöðvum        

Milliverkanir

Gemfíbrózíl getur haft áhrif á blóðsykurlyf, bæði lyf til inntöku og insúlín, ef þau eru notuð samhliða.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með eða hafir fengið gallsteina
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur aukið líkur á lifrarvandamálum. Gæta ætti hófsemi í áfengisdrykkju.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.