Epidyolex

Flogaveikilyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Kannabídíól

Markaðsleyfishafi: Jazz Pharmaceuticals Ireland Ltd | Skráð: 19. september, 2019

Epidyolex er flogsveikilyf sem inniheldur virka efnið kannabídíól. Epidyolex er notað ásamt klóbazami og öðrum flogaveikilyfjum til að meðhöndla flog hjá fullorðnum og börnum 2 ára eða eldri sem koma fram í tveimur mjög sjaldgæfum sjúkdómum, annars vegar Dravet heilkenni og hins vegar Lennox-Gastaut heilkenni. Epidyolex er einnig notað samhliða öðrum flogaveikilyfjum til að meðhöndla flog sem koma fram í erfðasjúkdómi sem kallast hnjóskahersli (tuberous sclerosis complex). Kannabídíól hefur krampastillandi áhrif en verkunarháttur þess er ekki að fullu þekktur.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og háðir þyngd.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Það er einstaklingsbundið og fer einnig eftir því hvor lyfið sé tekið með mat og einnig hvernig mat.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Taktu lyfið samkvæmt leiðbeiningum læknisins með eða án matar. En það þarf að gæta samræmis í töku lyfsins samhliða mat. Ef þú tekur Epidyolex með mat skaltu gæta þess að borða svipaða tegund matar í hvert sinn (t.d. með sambærilegu fituinnihaldi), ef hægt er.

Geymsla:
Geymist þar sem börn hvorki ná til né sjá. Eftir að glasið er opnað endist lyfið í 12 vikur.

Ef skammtur gleymist:
Skal taka næsta skammt á venjulegum tíma, það á ekki að tvöfalda skammt til að bæta upp fyrir þann sem gleymdist.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Skal hafa strax samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Virðist án vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hiti, þreyta          
Hósti          
Sljóleiki          
Sýkingar í öndunar- og þvagfærum          
Útbrot          
Þyngdartap          
Ógleði, lystarleysi, niðurgangur, uppköst          
Sjálfsvígshugsanir og -hegðun        
Flog koma oftar fyrir eða alvarlegt flog        

Milliverkanir

Hugsanlegar milliverkanir við önnur flogaveikilyf sem eru gefin samhliða geta komið fram. Mögulega þarf að aðlaga meðferð með kannabídíóli og/eða samhliða flogaveikilyfjum.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með lifrarsjúkdóm

Meðganga:
Lyfið á ekki að taka á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Það á ekki að hafa barn á brjósti á meðan lyfið er tekið.

Börn:
Lyfið er ætlað fullorðnum og börnum 2 ára og eldri.

Eldra fólk:
Ekki mikið af rannsóknum til á töku lyfsins hjá 55 ára og eldri. Mögulega þarf að aðlaga skammta.

Akstur:
Kannabídíól hefur mikil áhrif á hæfni til aksturs því er ekki ráðlagt að aka eða stjórna vélum fyrr en reynsla er komin á notkun lyfsins.

Áfengi:
Kannabídíól getur valdið svefnhöfga og slævingu. Áfengi hefur einnig slævandi áhrif á miðtaugakerfið og getur þar með aukið svefnhöfga og slævingu.

Íþróttir:
Leyft í keppni.

Annað:
Einungis sérfræðilæknar í taugasjúkdómum mega ávísa Epidyolex.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.