Almogran

Mígrenilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Almotriptan

Markaðsleyfishafi: Almirall | Skráð: 1. maí, 2001

Almogran, sem inniheldur almotriptan, er mígrenilyf. Verkir sem fylgja mígreni eru taldir stafa af víkkun slagæða í höfði. Almotriptan hefur sérhæfð áhrif á þessar æðar og veldur því að þær dragast saman. Að auki dregur almotriptan úr ógleði, ljósfælni og hljóðfælni sem fylgja mígreniköstum. Lyfið er notað við mígreniköstum, með eða án fyrirboða. Hins vegar á ekki að nota það sem fyrirbyggjandi meðferð við mígreni. Lyfið skal aðeins nota þegar greining á mígreni hefur verið staðfest og aðrir hugsanlega alvarlegir sjúkdómar útilokaðir.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
12,5 mg við fyrstu einkenni verkjar. Taka má annan skammt ef einkenni koma aftur fram innan 24 klst., en þó ekki innan 2ja klst. frá upphafsskammti. Hámarksskammtur er 25 mg á sólarhring. Töflurnar takist með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 30 mín.

Verkunartími:
Hámarksverkun næst eftir um 2 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er aðeins tekið við mígreniverkjum, ekki að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er aðeins tekið á meðan mígreniverkur er að ganga yfir.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulegir ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Almotriptan er ekki notað að staðaldri, aðeins til þess að slá á mígreniköst.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru svimi, svefnhöfgi, ógleði, uppköst og þreyta. Sum einkennin geta fallið undir mígrenikastið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur        
Ógleði og uppköst          
Svimi, svefnhöfgi          
Verkur fyrir brjósti, mæði        
Þreyta          

Milliverkanir

Eftir inntöku almotriptans er ráðlagt að láta a.m.k. 6 klukkustundir líða áður en tekin eru lyf sem innihalda ergotamín. Það eiga að líða a.m.k. 24 klst. frá því að tekin eru lyf sem innihalda ergotamín þar til almotriptan er gefið. Ekki skal gefa almotriptan samhliða öðrum lyfjum af sama flokki, eins og súmatriptani, rizatriptani eða zolmítriptani.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með háan blóðþrýsting
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með þvagtregðu
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú hafir fengið hjartaáfall eða heilablóðfall

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk. Forðast skal brjóstagjöf í sólarhring eftir að lyfið er notað.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Lyfið er ekki ætlað fólki eldra en 65 ára.

Akstur:
Lyfið getur valdið sljóleika. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi aukaverkanir lyfsins. Áfengi getur auk þess komið mígrenikasti af stað hjá sumum sjúklingum.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.