Sumatriptan Bluefish

Mígrenilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Súmatriptan

Markaðsleyfishafi: Artasan ehf | Skráð: 1. apríl, 2012

Sumatriptan Bluefish er mígrenilyf. Verkirnir sem fylgja mígreni eru taldir stafa af víkkun slagæða í heila. Virka efnið súmatriptan hefur sérhæfð áhrif á þessar æðar og veldur því að þær dragast saman. Lyfið er notað við mígreniköstum og hefur áhrif, hvort sem það er tekið þegar verkur er að byrja eða eftir að verkurinn er kominn. Hins vegar á ekki að nota það sem fyrirbyggjandi lyf við mígreni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
50-100 mg um leið og vart verður við verk. Taka má fleiri skammta ef einkenni koma aftur fram en þó aldrei meira en 300 mg á sólarhring. A.m.k. 2 klst. skulu líða milli skammta. Stærri skammtur en 100 mg í senn hefur ekki aukin áhrif á verkinn. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Þær má mylja og dreifa í vökva.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 30 mín.

Verkunartími:
Hámarks áhrif koma fram eftir 2-4 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
er aðeins tekið við mígreniverkjum, ekki að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er aðeins tekið á meðan mígreniverkur er að ganga yfir.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki notað að staðaldri heldur aðeins til þess að slá á mígreniköst.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur      
Hækkaður blóðþrýstingur        
Krampar      
Kviðverkir og/eða blóðugur niðurgangur    
Mæði        
Náladofi        
Ógleði og uppköst        
Roði        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Verkir        
Þreyta, þróttleysi        
Þyngsla- eða þrýstingstilfinning í brjósti og hálsi        
Sundl, syfja        
Hita- eða kuldatilfinning        

Milliverkanir

Varasamt er að taka mígrenilyf sem innihalda ergotamín, þ.e. Anervan, samtímis Sumacta. Sumacta má ekki taka innan 24 klst. frá því að ergotamín er tekið. Ergotamín má ekki taka innan 6 klst. frá því að súmatriptan er tekið. Samhliða notkun með náttúrulyfinu Jóhannesarjurt getur aukið tíðni aukaverkana.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með blóðrásarkvilla
  • þú sért með flogaveiki
  • þú sért með háþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með sögu um hjarta- eða æðasjúkdóm

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk. Forðast skal brjóstagjöf í 12 klst. eftir að lyfið er notað.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Lyfið er ekki ætlað fólki eldra en 65 ára.

Akstur:
Lyfið getur valdið syfju og skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en áhrif lyfsins eru liðin hjá.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi aukaverkanir lyfsins. Áfengi getur auk þess komið mígrenikasti af stað hjá sumum sjúklingum.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.