Methergin

Kvensjúkdómalyf | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Metýlergómetrín

Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare | Skráð: 1. mars, 1980

Metýlergómetrín, virka efnið í Methergin, er hálfsamtengd afleiða af ergotamíni. Það hefur sérhæfða verkun á leg og eykur samdrátt þess. Það hefur hins vegar veika verkun á æðar og blóðþrýstingur lækkar sjaldan. Á sjúkrahúsum er lyfið gefið sem stungulyf, hægt í bláæð til að auka samdrætti í legi, flýta fyrir losun fylgju og minnka blóðtap eftir fæðingu. Einnig er lyfið gefið hægt í æð við fæðingu í svæfingu til að fá fram kröftugum samdrætti í legi. Á töfluformi er lyfið líka gefið konum við lélegum samdrætti í legi og blæðingum eftir fæðingu.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku og stungulyf í vöðva, í æð og undir húð.

Venjulegar skammtastærðir:
Töflur: 0,125 mg-0,25 mg í senn allt að 3svar á dag. Töflurnar takist inn með vatnsglasi. Stungulyfið er eingöngu notað á sjúkrahúsum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif eftir einn skammt af lyfinu koma í ljós eftir 30-60 sek. eftir gjöf í æð, 2-5 mín. eftir gjöf í vöðva og 5-10 mín. eftir inntöku.

Verkunartími:
Um 4-6 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem er litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Háþrýstingur          
Hjartsláttartruflanir, hraður eða hægur hjartsláttur        
Höfuðverkur          
Kviðverkir          
Útbrot, kláði          
Verkur fyrir brjósti        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með háþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með æðasjúkdóma

Meðganga:
Lyfið má ekki nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft á áhrif á barnið. Konur með barn á brjósti mega ekki nota lyfið lengur en í 3 daga. Talið er að lyfið geti dregið úr mjólkurframleiðslu.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Lyfið er ekki ætlað eldra fólki.

Akstur:
Lyfið getur haft áhrif á hæfni til aksturs. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.