Sumatriptan Apofri

Mígrenilyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Súmatriptan

Markaðsleyfishafi: Evolan | Skráð: 30. apríl, 2020

Sumatriptan Apofri er mígrenilyf. Heimilt er að selja eina pakkningu (2 töflur) í lausasölu. Verkirnir sem fylgja mígreni eru taldir stafa af víkkun slagæða í heila. Virka efnið súmatriptan hefur sérhæfð áhrif á þessar æðar og veldur því að þær dragast saman. Lyfið er notað við mígreniköstum og hefur áhrif, hvort sem það er tekið þegar verkur er að byrja eða eftir að verkurinn er kominn. Hins vegar á ekki að nota það sem fyrirbyggjandi lyf við mígreni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Filmuhúðaðar töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Ein 50 mg tafla um leið og vart verður við verk. Ekki má taka fleiri en tvær 50 mg töflur (100 mg) á 24 klst tímabili. Ekki má taka meira en tvær töflur í hverju mígreniskasti. Þú verður að bíða í að lágmarki 2 klst. frá því að þú tekur fyrsta skammtinn þar til þú mátt taka annan skammt. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Töflurnar má ekki tyggja né mylja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 30 mín.

Verkunartími:
Hámarks áhrif koma fram eftir 2-4 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er aðeins tekið við mígreniverkjum, ekki að staðaldri.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er aðeins tekið á meðan mígreniverkur er að ganga yfir.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki notað að staðaldri heldur aðeins til þess að slá á mígreniköst.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur        
Hækkaður blóðþrýstingur          
Krampar        
Kviðverkir og/eða blóðugur niðurgangur      
Mæði          
Náladofi          
Ógleði og uppköst          
Roði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkir          
Þreyta, þróttleysi          
Þyngsla- eða þrýstingstilfinning í brjósti og hálsi          
Sundl, syfja          
Hita- eða kuldatilfinning          

Milliverkanir

Varasamt er að taka mígrenilyf sem innihalda ergotamín, þ.e. Anervan, samtímis Sumacta. Sumacta má ekki taka innan 24 klst. frá því að ergotamín er tekið. Ergotamín má ekki taka innan 6 klst. frá því að súmatriptan er tekið. Samhliða notkun með náttúrulyfinu Jóhannesarjurt getur aukið tíðni aukaverkana.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með blóðrásarkvilla
  • þú sért með flogaveiki
  • þú sért með háþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með sögu um hjarta- eða æðasjúkdóm

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk. Forðast skal brjóstagjöf í 12 klst. eftir að lyfið er notað.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Lyfið er ekki ætlað fólki eldra en 65 ára.

Akstur:
Lyfið getur valdið syfju og skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en áhrif lyfsins eru liðin hjá.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi aukaverkanir lyfsins. Áfengi getur auk þess komið mígrenikasti af stað hjá sumum sjúklingum.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.