Sobril

Róandi og kvíðastillandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Oxazepam

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. janúar, 1985

Sobril, sem inniheldur virka efnið oxazepam, er róandi og kvíðastillandi lyf. Það tilheyrir flokki lyfja sem kallast benzódíazepín. Öll lyf í þessum flokki auka áhrif hamlandi boðefnis (GABA) á vissum stöðum í heila. Þau hafa öll róandi, kvíðastillandi, krampastillandi og vöðvaslakandi áhrif. Munur á hinum ýmsu benzódíazepínlyfjum felst í því hvað þau eru sérhæfð og hversu langur verkunartími þeirra er. Áhrif oxazepams vara í tiltölulega stuttan tíma. Oxazepam er notað við ótta, kvíða, óróleika og svefntruflunum sem fylgja taugaveiklun eða geðdeyfð. Oxazepam slær einnig á fráhvarfseinkenni drykkjusýki, eins og önnur benzódíazepín. Það hentar betur en önnur benzódíazepín fyrir eldri sjúklinga og þá sem eru með skerta lifrarstarfsemi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
10-25 mg í senn 1-4 sinnum á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 30 mín.

Verkunartími:
Misjafn eftir einstaklingum.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef lyfið er tekið reglulega: Líði færri en 1 klst. frá því að taka átti skammtinn skaltu taka hann. Annars skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ef lyfið er tekið við svefntruflunum og þú sofnar án þess að taka það skaltu sleppa skammti. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ef lyfið hefur verið tekið í 2 vikur eða skemur má hætta, sé ekki lengur þörf á því. Ef það hefur verið tekið í lengri tíma geta fráhvarfseinkenni komið fram ef töku þess er skyndilega hætt. Hafðu samband við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Oxazepam hentar ekki til langtímanotkunar. Lyfið er vanabindandi og fráhvarfseinkenni geta komið fram þegar notkun þess er hætt eftir langan tíma.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru skammtaháðar. Algengust er sljóleiki, sem 10-15% sjúklinga finna fyrir, aðallega í upphafi meðferðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Ósamhæfðar hreyfingar          
Skapgerðarbreytingar, ofskynjanir        
Sljóleiki          
Útbrot, kláði          
Öndunarbæling        

Milliverkanir

Náttúrulyfin Jóhannesarjurt og valeriana geta dregið úr virkni lyfsins. Öll lyf sem hafa sljóvgandi áhrif á miðtaugakerfið geta aukið sljóvgandi áhrif oxazepams og því ætti að forðast að taka þau samtímis. Oxazepam getur haft áhrif á getnaðarvarnarlyf til inntöku.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú sért með öndunarfærasjúkdóm
  • þú hafir einhvern tíma misnotað áfengi eða lyf
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Auknar líkur eru á aukaverkunum, minni skammtar eru notaðir.

Akstur:
Lyfið getur skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Fíknarvandamál:
Sobril getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.