Mogadon

Svefnlyf og róandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Nítrazepam

Markaðsleyfishafi: Meda | Skráð: 1. desember, 1972

Nítrazepam, virka efnið í Mogadon, hefur svæfandi, kvíðastillandi og vöðvaslakandi verkun. Það er notað við svefnleysi og í vissum tilvikum við flogaveiki. Nítrazepam tilheyrir flokki lyfja sem kallast benzódíazepín. Öll lyf í honum auka áhrif hamlandi boðefnis (GABA) á vissum stöðum í heila. Þau hafa öll róandi, kvíðastillandi, krampastillandi og vöðvaslakandi áhrif. Munur milli benzódíazepínlyfja liggur í því hversu sérhæfð þau eru og hversu langur verkunartími þeirra er. Þol getur myndast við áhrifum lyfsins á flogaveiki og því er það ekki hentugt til notkunar í lengri tíma. Lyfið raskar eðlilegu svefnmynstri að nokkru leyti á þá leið að draumsvefn og djúpur svefn styttist en sé lyfið aðeins notað í skamman tíma hafa þessar breytingar ekki áhrif á svefngæði.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Við svefnleysi: 2,5-10 mg fyrir svefn. Við flogaveiki: 5-30 mg á dag. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
20-50 mín.

Verkunartími:
4-8 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Við svefnleysi: Ef þú sofnar án þess að taka lyfið skaltu sleppa skammti. Við flogaveiki: Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ef tveir eða fleiri skammtar gleymast í röð skaltu hafa samband við lækni. Ekki taka tvo skammta í einu nema læknir hafi ráðlagt annað.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ef lyfið er notað við svefnleysi og hefur verið tekið í viku eða styttri tíma er hægt að hætta þegar ekki er lengur þörf á því. Ef það hefur verið tekið í langan tíma skaltu hafa samband við lækni áður en töku þess lýkur. Ef lyfið er notað við flogaveiki skaltu ekki hætta töku þess nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Mjög stórir skammtar geta valdið löngum svefni og sljóleika, minnkað samhæfingu hreyfinga og skert viðbragð. Hafðu samband við lækni ef stórir skammtar hafa verið teknir.

Langtímanotkun:
Nítrazepam hentar ekki til langtímanotkunar. Svefngæði minnka þegar það er notað lengi við svefntruflunum og skammtímaminni skerðist. Þol myndast við áhrifum þess á flogaveiki.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru skammtaháðar, þ.e. meiri líkur eru á að þær komi fram eftir því sem skammtar eru stærri. Algengasta aukaverkun lyfsins er sljóleiki (3-10%).

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Höfuðverkur, skortur á einbeitingu          
Ósamhæfðar hreyfingar          
Rugl          
Sjóntruflanir          
Sljóleiki, þreyta, svimi          
Útbrot, kláði          
Vöðvaslappleiki          
Þunglyndi          

Milliverkanir

Nítrazepam getur haft áhrif á getnaðarvarnarlyf til inntöku. Náttúrulyfin Jóhannesarjurt og valeriana geta dregið úr virkni lyfsins. Öll lyf sem hafa sljóvgandi áhrif á miðtaugakerfið geta aukið sljóvgandi áhrif nítrazepams og því ætti að forðast að taka þau samtímis.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú sért með öndunarfærasjúkdóm
  • þú hafir einhvern tíma misnotað áfengi eða lyf
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum, minni skammtar eru notaðir.

Akstur:
Lyfið skerðir aksturshæfni. Þessi áhrif geta varað daginn eftir að lyfið er tekið og því ætti ekki að aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Fíknarvandamál:
Mogadon getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.