Tavegyl

Ofnæmislyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Klemastín

Markaðsleyfishafi: STADA Arzneimittel | Skráð: 1. ágúst, 1981

Klemastín, virka efnið í Tavegyl, hindrar áhrif histamíns í líkamanum, en histamín er það efni sem veldur helstu einkennum ofnæmis. Með því að koma í veg fyrir virkni histamíns má slá á einkenni ofnæmis eða koma alveg í veg fyrir þau. Tavegyl er notað við ofnæmiseinkennum, m.a. kláða, heymæði og ofnæmisbólgum í nefi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 1 mg í senn 2svar á dag. Börn 6-12 ára: 0,5 mg í senn 2svar á dag. Töflurnar takist með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkun kemur fljótt fram eða innan 30 mín., hámarsverkun er náð eftir 5-7 klst.

Verkunartími:
10-12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni. Einkenni ofskömmtunar geta verið rugl, ógleði og uppköst.

Langtímanotkun:
Við langtímanotkun er hætta á munnþurrki sem getur aukið líkur á tannskemmdum. Augnþurrkur getur einnig komið fram og gæti valdið óþægindum við notkun augnlinsa.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur          
Útbrot          
Öndunarerfiðleikar        
Þreyta, syfja          

Milliverkanir

Lyfið eykur áhrif svefnlyfja, róandi lyfja og áfengis.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil eða eigir erfitt með þvaglát
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með kæfisvefn
  • þú sért með porfýríu
  • þú sért með þrengsli í meltingarvegi

Meðganga:
Lyfið má ekki nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið má ekki nota samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 6 ára án samráðs við lækni.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur haft áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Lyfið eykur áhrif áfengis.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.