Abilify Maintena

Sefandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Aripíprasól

Markaðsleyfishafi: Otsuka Pharmaceutical | Skráð: 1. júlí, 2014

Abilify Maintena inniheldur virka efnið aripíprasól og er ætlað fullorðnum með geðklofa sem komið hefur verið í stöðugt ástand með aripíprazóli til inntöku.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í vöðva.

Venjulegar skammtastærðir:
Stungulyf í vöðva sem er gefið einu sinni í mánuði.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Til inntöku: dagar eða vikur geta liðið þar til merki um bata koma í ljós. Þangað til þarf að fylgjast náið með sjúklingnum. Abilify Maintena er gefið einu sinni í mánuði

Verkunartími:
Lyfið er með forðaverkun sem endist í mánuð.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Þér verður gefið lyfið undir eftirliti læknis; því er ólíklegt að skammtur gleymist. Ef leitað er til fleiri en eins læknis skal tryggja að þeim sé greint frá því að þú fáir Abilify Maintena.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Jafnvel þótt líðan sé betri á hvorki að breyta skammtinum né hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Þér verður gefið lyfið undir eftirliti læknis; því er ólíklegt að þér verði gefið of mikið. Ef leitað er til fleiri en eins læknis skal tryggja að þeim sé greint frá því að þú fáir Abilify Maintena.

Langtímanotkun:
Merki um síðkomna hreyfitruflun (tardive dyskinesia) getur komið fram við langtímanotkun og þarf hugsanlega að minnka skammta eða hætta meðferð vegna þeirra. Þessi einkenni geta versnað tímabundið eða jafnvel komið í ljós eftir að meðferð er hætt.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru hreyfitruflanir sem líkjast einkennum parkinsonsveiki, ósjálfráðrar hreyfingar, óeirð, stífleiki og hreyfingartregða. Einu nafni kallast þessi einkenni utanstrýtueinkenni (extrapyramidal symptoms). Þessi einkenni koma þó oftast ekki í ljós nema við langvarandi notkun lyfsins og þarf hugsanlega að minnka skammta eða hætta meðferð vegna þeirra. Áhrifa lyfsins gætir víða í heila og koma þessi einkenni fram þegar jafnvægi boðefna sem eiga þátt í því að stjórna hreyfingum raskast.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Eirðarleysi, skjálfti          
Hár hiti, stífleiki í vöðvum og breytt hugarástand      
Hraður hjartsláttur        
Hreyfitruflanir, parkinsonseinkenni          
Hækkun á blóðsykri          
Höfuðverkur, þreyta, svefnleysi          
Krampar        
Kvíði          
Meltingartruflanir          
Mikill hiti, vöðvastirðleiki og ójafnvægi      
Ógleði, uppköst, hægðatregða          
Svimi, svefnhöfgi          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þokusýn          

Milliverkanir

Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur haft áhrif á verkun lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með flogaveiki
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir einhverjum lyfjum
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með skerta lifrarstarfsemi
  • þú hafir fengið heilablóðfall eða heilablæðingu

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Er stundum næmara fyrir lyfinu og því ætti að íhuga minni upphafsskammta.

Akstur:
Lyfið getur haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Gæta skal varúðar þegar áfengi er notað samtímis töku lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Fylgjast þarf með blóðsykursgildum hjá sjúklingum með sykursýki eða þeim sem eru í áhættu að fá sykursýki. Stungulyfið má ekki gefa í bláæð eða undir húð. Fylgjast skal vel með fólki sem fær lyfið í vöðva.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.