Trandate

Beta-blokkar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Labetalól

Markaðsleyfishafi: Aspen Pharma | Skráð: 1. febrúar, 1982

Trandate tilheyrir flokki lyfja sem kallast beta-blokkarar, en hefur einnig nokkra alfa-blokkandi verkun. Alfa-blokkandi verkun lyfsins veldur slökun á sléttum vöðvum í æðum, þar með æðavíkkun, og leiðir aftur til lækkunar á blóðþrýstingi. Beta-blokkandi verkun virka efnisins, labetalóls, hindrar áhrif boðefnanna adrenalíns og noradrenalíns á ýmis líffæri, s.s. hjarta og æðar. Lyfið minnkar samdráttarkraft hjartans og hjartsláttartíðni og dregur þar með úr blóðþrýstingi. Trandate er notað við háum blóðþrýstingi, einnig hjá konum á síðari tveimur þriðju hlutum meðgöngutíma. Lyfið er auk þess notað við hjartaöng samfara of háum blóðþrýstingi. Labetalól stuðlar að samdrætti lungnaberkja og þar með þrengingu loftvega. Lyfið er því ekki notað fyrir sjúklinga með öndunarfærasjúkdóma á borð við astma, berkjubólgu eða lungnaþembu. Eins og aðrir beta-blokkarar hefur labetalól áhrif á stjórnun blóðsykurs, og því þarf að gæta varúðar ef lyfið er gefið sykursjúkum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku og stungulyf í æð.

Venjulegar skammtastærðir:
Töflur: 100-400 mg í senn 2svar á dag. Takist með mat.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings og lyfjaformi. Hámarksblóðþéttni næst 1-2 klst. eftir inntöku taflnanna.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings og lyfjaformi.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdóms geta versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum. Ef vart verður við öndunarerfiðleika eða skerta meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Flestar aukaverkanir lyfsins koma fram í upphafi meðferðar og ganga yfir við áframhaldandi notkun. Algengastar eru svimi, höfuðverkur og þreyta.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Hjartsláttartruflanir, hægur hjartsláttur        
Höfuðverkur, svimi, þreyta          
Nefstífla          
Ógleði          
Svimi þegar staðið er upp          
Tilfinning um stingi í hársverði          
Truflun á sáðláti          
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þokusýn          
Þvagtregða          

Milliverkanir

Sé lyfið tekið með öðrum blóðþrýstingslækkandi lyfjum geta áhrif þeirra magnast. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • lítið blóðflæði sé til útlima (kemur fram sem hand- eða fótkuldi)
  • þú sért með aðra hjarta- eða æðasjúkdóma
  • þú sért með astma eða annan lungnasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá börnum.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur dregið úr áhrifum labetalóls á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Notkun lyfsins er bönnuð í sumum íþróttagreinum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.