Kestine

Ofnæmislyf | Verðflokkur: G/0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Ebastín

Markaðsleyfishafi: Almirall-Prodesfarma | Skráð: 1. apríl, 1998

Ebastín, virka efnið í Kestine, tilheyrir flokki andhistamína sem ekki eru slævandi. Lyfið hindrar áhrif histamíns í líkamanum, en histamín er það efni sem veldur helstu einkennum ofnæmis. Með því að koma í veg fyrir virkni histamíns má minnka einkenni ofnæmis eða koma í veg fyrir þau. Kestine er notað gegn ofnæmiseinkennum sem stafa af histamíni, t.d. ofnæmisbólgum í nefi og augum, ofsakláða, ofnæmiskvefi og skordýrabitum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn 12 ára og eldri: 10-20 mg á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 1 klst. Einkenni ofnæmis geta þó varað í nokkra daga eftir að byrjað er að taka lyfið.

Verkunartími:
Um 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Einkenni ofskömmtunar eru þreyta, munnþurrkur og sjóntruflanir, hjartsláttarónot og hraður hjartsláttur. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skaltu hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Ef munnþurrkur er viðvarandi getur þurrkurinn haft áhrif á slímhúðina í munninum og tannholdið.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bjúgur, vökvasöfnun          
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot        
Hægðatregða, meltingartruflun, ógleði, uppköst          
Höfuðverkur          
Munnþurrkur          
Svefnhöfgi          
Tíðatruflanir          
Útbrot, húðbólgur og kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þreyta, svefnleysi          
Taugaóstyrkur, svefnleysi          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú fáir óreglulegan hjartslátt
  • þú sért með kalíumskort í blóði

Meðganga:
Lyfið má ekki nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Ef þú ert með alvarlega skerðingu á lifrarstarfsemi á ekki að taka meira en 10 mg á dag.

Akstur:
Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.