Azyter

Augnlyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Azitrómýcín

Markaðsleyfishafi: Laboratoires THEA | Skráð: 1. ágúst, 2017

Azyter inniheldur azitrómýsín og er ætlað til staðbundinnar notkunar við meðferð á ákveðnum augnsýkingum af völdum baktería hjá fullorðnum (aldraðir meðtaldir) og hjá börnum frá fæðingu til 17 ára aldurs.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar í stakskammtaílátum.

Venjulegar skammtastærðir:
Einn dropi tvisvar sinnum á dag í sýkt auga.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt. Venjulega 1-3 dagar.

Verkunartími:
Lyfið er langvirkt

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal augnsmyrslið innan 4ra vikna frá því að innri umbúðirnar eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið jafn lengi og læknir segir til um. Venjulega er lyfið notað áfram í tvo sólarhringa eftir að einkenni sýkingarinnar eru horfin. Hætti notkun of snemma gæti sýkingin náð sér aftur á strik jafnvel þótt einkenni hennar hafi verið horfin.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum.

Langtímanotkun:
Lyfið er eingöngu notað í skamman tíma við tilfallandi sýkingum í augum.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkunin er tímabundin óþægindi í auga.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Endursýking          
Rauð og bólgin augu          
Útbrot, kláði, bjúgur      

Milliverkanir

Engar milliverkanir eru þekktar við þetta lyfjaform. Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Má gefa þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Má nota við brjóstagjöf.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Áfengi hefur ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.