Treo

Verkjalyf | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Asetýlsalicýlsýra Koffein

Markaðsleyfishafi: Meda | Skráð: 1. júlí, 1988

Treo er blanda af tveimur virkum efnum sem vinna saman til þess að auka verkjastillandi eiginleika lyfsins. Annars vegar inniheldur Treo asetýlsalicýlsýru, og hún er bólgueyðandi, verkjastillandi og hitalækkandi. Hins vegar koffein, með væg örvandi áhrif á heilann, en nánar tiltekið dregur það saman heilaæðar og eykur verkjastillandi verkun asetýlsalicýlsýrunnar. Treo hentar vel við vægum verkjum, sérstaklega ef bólga er til staðar. Þá er Treo notað til að lækka sótthita og við vægu mígreni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Freyðitöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 1-2 freyðitöflur í senn 1-3svar á dag. Börn 7-14 ára: ½ freyðitafla í senn 1-3svar á dag. Töflurnar leysist upp í ½ glasi af vatni. Hver freyðitafla inniheldur 500 mg asetýlsalicýlsýru og 50 mg koffein.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkjastillandi áhrif koma fram eftir 20-30 mín. Hámarksáhrif nást eftir 1-2 klst.

Verkunartími:
3-4 klst., hitastillandi áhrif lyfsins vara lengur en verkjastillandi áhrif þess.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er tekið eftir þörfum.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má inntöku lyfsins þegar einkenni eru ekki lengur til staðar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Ekki er mælt með langtímanotkun á þessu lyfi. Það er einungis notað eftir þörfum. Langtímanotkun þessa lyfs gæti leitt til myndunar á magasári.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur        
Meltingartruflanir, brjóstsviði, ógleði        
Mæði eða öndunarerfiðleikar    
Óeðlilegar blæðingar      
Óróleiki, svefnleysi        
Skjálfti        
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi      
Útbrot, kláði        

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með astma
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir fengið magasár
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið getur haft áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 7 ára.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur aukið ertandi áhrif lyfsins á magaslímhúð.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.