Rinexin

Neflyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Fenýlprópanólamín

Markaðsleyfishafi: Recip | Skráð: 1. mars, 1981

Rinexin er ætlað til notkunar við bólgum í nefslímhúð í nefi. Fenýlprópanólamín, virka efni lyfsins, hefur svipuð áhrif og boðefnið adrenalín nema hvað áhrif fenýlprópanólamíns eru nær eingöngu bundin við nefslímhúðina. Það þrengir æðar og dregur úr blóðflæði um nefslímhúð og dregur þannig úr bólgum og slímmyndun, t.d. vegna ofnæmis.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir og börn eldri en 12 ára: 50 mg í senn 2svar á dag. Töflurnar gleypist heilar. Má hvorki skipta þeim né mylja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
1-2 klst. eftir inntöku.

Verkunartími:
Forðatöflur: Um 12 klst. Mixtúra: 8-12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar einkenni eru ekki lengur til staðar. Hafðu samband við lækni ef einkenni koma aftur fram þegar töku lyfsins er hætt.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Aukaverkanir koma almennt fram hjá 5-20% þeirra sem taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Skapgerðarbreytingar, ofskynjanir          
Taugaveiklun, svimi, svefntruflanir          
Útbrot og mikill kláði        
Þurrkur í munni eða nefi          
Þvagtregða          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með stækkaðan blöðruhálskirtil
  • þú sért með sykursýki
  • þú sért með æxli í nýrnahettum
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Minni skammtar eru notaðir. Forðatöflur eru ekki ætlaðar börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.