Emselex

Þvagfæralyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Darífenacín

Markaðsleyfishafi: Novartis Europharm | Skráð: 1. júlí, 2005

Emselex er notað við einkennum bráðs þvagleka og/eða tíðri þvaglátaþörf sem fram kemur hjá sjúklingum með ofvirka þvagblöðru. Darífenacín, virka efni lyfsins, er sérstækur hindri á svonefnda kólínerga viðtaka og miðlar þannig slökun á sléttum vöðum er umlykja þvagblöðruna. Taugaboðefnið sem veldur samdrætti í þvagblöðruvöðvum hefur áhrif víðar í líkamanum. Margar aukaverkanir lyfsins, eins og munnþurrkur og hægðatregða, stafa af því að það dregur almennt úr áhrifum þessa boðefnis, þótt áhrifin verði alltaf mest á þvagblöðruvöðvann.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
7,5-15 mg í senn einu sinn á dag. Forðatöflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Má hvorki tyggja þær, brjóta né mylja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Full verkun lyfsins ætti að vera komin fram eftir 2ja vikna meðferð.

Verkunartími:
Um 1 sólarhringur eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin. Greipaldinsafi getur haft áhrif á virkni lyfsins.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef stórir skammtar eru teknir eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru munnþurrkur og hægðatregða. Annars þolist lyfið almennt vel.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Augnþurrkur          
Bjúgur          
Höfuðverkur          
Kviðverkir, hægðatregða og ógleði          
Leggangabólga        
Meltingartruflanir          
Munnþurrkur          
Mæði        
Útbrot, kláði          
Verkur í þvagblöðru        
Þvagfærasýkingar        

Milliverkanir

Jóhannesarjurt getur minnkað virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með gláku
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með ristilbólgu
 • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
 • þú sért með þvagtregðu
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með hægðatregðu
 • þú sért með maga- eða vélindabakflæði
 • þú sért með taugakvilla
 • þú sért með þindarslit

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk. Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sjóntruflunum og í sjaldgæfum tilfellum svefndrunga og þreytu. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Hamlar myndun vasópressíns í heiladingli og eykur þannig þvagmyndun. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.