Logimax

Beta-blokkar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Felódipín Metóprólól

Markaðsleyfishafi: Recordati | Skráð: 1. apríl, 1997

Logimax inniheldur tvö virk efni, felódipín og metóprólól, og er notað við háum blóðþrýstingi. Felódipín tilheyrir lyfjaflokki sem kallast kalsíumblokkarar. Lyf í honum hindra flæði kalsíums inn í vöðvafrumur, en kalsíum er nauðsynlegt fyrir samdrátt vöðvafrumna. Vöðvafrumur í líkamanum innihalda mismikið af kalsíum og eru því ekki allar jafn háðar flæði kalsíums inn í frumuna. Áhrifa kalsíumblokkara gætir því hjá frumum með lítið af kalsíum, þ.e. vöðvafrumur í æðaveggjum og hjartavöðva. Kalsíumblokkarar eru flokkaðir innbyrðis eftir því hvort áhrif þeirra beinist aðallega að æðum eða hjarta. Felódipín hefur fyrst og fremst æðavíkkandi áhrif. Það víkkar bæði kransæðar og slagæðar, blóðþrýstingur lækkar og blóðflæði eykst til hjartavöðva. Áhrif felódipíns á hjartavöðva eru minni en hjá öðrum lyfjum í þessum flokki. Metóprólól tilheyrir flokki lyfja sem kallast beta-blokkarar. Lyf í honum hindra áhrif boðefnanna adrenalíns og noradrenalíns á ýmis líffæri, t.d. hjarta og æðar. Beta-blokkarar skiptast í undirflokka eftir eiginleikum sínum, t.d. hvort þeir hafi sérhæfð áhrif á hjarta og hvort þeir komist í miðtaugakerfið eða ekki. Metóprólól hefur tiltölulega sérhæfð áhrif á hjartavöðva, að minnka samdráttarkraft hjartans og hjartsláttartíðni og draga með því úr blóðþrýstingi. Vegna sérhæfni sinnar hefur það færri aukaverkanir en ósérhæfðir beta-blokkarar, t.d. hefur það lítil áhrif á lungu og astmasjúklingar þola það betur. Í lyfinu Logimax eru þessi tvö virku efni gefin saman til þess að ná fram enn meiri lækkun á blóðþrýstingi en mögulegt er þegar þau eru gefin hvort í sínu lagi. Lyfið á ekki að nota í upphafsmeðferð hjá sjúklingum sem hafa ekki áður fengið lyfjameðferð við háþrýstingi.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 tafla að morgni. Ef þörf er á má auka skammtinn í 1 töflu af Logimax forte. Takist inn milli mála eða eftir léttan málsverð. Forðatöflurnar gleypist heilar með vatnsglasi. Má hvorki brjóta þær, mylja né tyggja. Hver tafla inniheldur 5 mg felódipín og 50 mg metóprólól.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Um 1-3 klst.

Verkunartími:
24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Greipaldinsafi getur aukið áhrif felódipíns og því má ekki neyta hans samtímis lyfinu.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdóms geta versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum. Ef vart verður við öndunarerfiðleika eða skerta meðvitund skal leita neyðarhjálpar þegar í stað.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Lyfið þolist almennt vel og aukaverkanir eru vægar og skammtaháðar, þ.e. meira áberandi við stærri skammta. Algengustu aukaverkanirnar eru höfuðverkur, sem kemur fyrir hjá um 11% þeirra sem taka lyfið, ökklabjúgur og roði í andliti. Flestar aukaverkanir eru vegna æðavíkkunar af völdum felódipíns.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bjúgur í útlimum          
Gula          
Hand- eða fótkuldi          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hjartsláttartruflanir, hraður eða hægur hjartsláttur        
Höfuðverkur, svimi, þreyta          
Kviðverkir, niðurgangur og hægðatregða          
Ógleði og uppköst          
Roði í andliti          
Skapgerðarbreytingar          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkur fyrir brjósti, mæði        

Milliverkanir

Sé lyfið tekið með öðrum blóðþrýstingslækkandi lyfjum geta áhrif þeirra magnast. Náttúrulyfið Jóhannesarjurt getur dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • lítið blóðflæði sé til útlima (kemur fram sem hand- eða fótkuldi)
  • þú sért með aðra hjarta- eða æðasjúkdóma
  • þú sért með astma eða annan lungnasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur dregið úr áhrifum lyfsins á blóðþrýsting og hjartsláttarhraða. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Notkun lyfsins er bönnuð í sumum íþróttagreinum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.