Betolvex

Blóðskortslyf | Verðflokkur: G | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Cýanókóbalamín

Markaðsleyfishafi: Teva B.V. | Skráð: 1. desember, 1972

Cýanókóbalamín er ætlað til notkunar við B12-vítamínskorti. B12-vítamín er m.a. nauðsynlegt fyrir frumuskiptinguna. Rauðu blóðkornin eru í hópi þeirra frumna sem skipta sér hvað oftast og því veldur B12-vítamínskortur blóðleysi. Einnig er B12-vítamín nauðsynlegt fyrir nýmyndun tauga. B12-vítamínskortur getur stafað af ýmsu, eins og of lítilli myndun á sérstaks próteins (intrinsic factor), áfengissýki, mataræði snauðu af dýraafurðum (kjöti, mjólk, eggjum) í langan tíma og af langvarandi sýkingu í briskirtli. Langtímanotkun sumra lyfja getur líka aukið hættuna á B12-vítamínskorti.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Töflur: 1 mg á dag á tóman maga.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar notkun lyfsins er hætt. Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef barn notar lyfið eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hiti        
Útbrot, kláði          

Milliverkanir

Eftirfarandi lyf, m.a. getnaðarvarnarlyf, geta dregið úr virkni Betolvex taflna.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með taugasjúkdóm
  • þú sért með skerta sjón

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Talið er óhætt fyrir mjólkandi móður að nota lyfið.

Börn:
Venjulegar skammtastærðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.