Drovelis

Getnaðarvörn | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Dróspírenón Estetról

Markaðsleyfishafi: Gedeon Richter Plc | Skráð: 19. maí, 2021

Drovelis er getnaðarvarnarlyf og inniheldur tvö virk efni (hormón), dróspírenón og estetról. Dróspírenón er samtengt hormón og hefur sömu áhrif í líkamanum og kvenhormónið prógesterón. Estetról er estrógen hormón sem að líkaminn framleiðir. Getnaðarvörn lyfsins felst fyrst og fremst í því að koma í veg fyrir egglos. Eitt Drovelis spjald inniheldur 28 töflur, 24 bleikar töflur sem innihalda lyfið og 4 hvítar lyfleysutölfur.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 tafla á dag, tekin inn á sama tíma dags. Töflurnar eru teknar í 28 daga í þeirri röð sem sýnt er á þynnunni. Það á að byrja á næstu þynnu daginn eftir að síðasta taflan er tekin. Þegar byrjað er að taka Drovelis á að taka fyrstu töfluna á fyrsta degi blæðinga.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið veitir örugga getnaðarvörn strax frá fyrsta degi ef töflurnar eru teknar samkvæmt leiðbeiningum. Ef byrjað er að taka töflurnar á 2.-5. degi blæðinga þarf að nota aðra getnaðarvörn, eins og smokk, í 7 daga.

Verkunartími:
Lyfið veitir örugga getnaðarvörn á meðan það er tekið samkvæmt leiðbeiningum.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Gleymist að taka töflu og minna en 24 klst eru liðnar síðan taflan átti að vera tekin skal taka töfluna um leið og þú mannst eftir og taka næstu töflu á vanalegum tíma. Ef meira en 24 klst eru liðnar er getnaðarvörnin ekki lengur örugg, þá þarf að nota aðrar getnaðarvarnir til viðbótar við Drovelis þangað til bleiku töflurnar hafa verið teknar í 7 daga samfleytt. Ef það gleymist að taka töflur skal leita ráða hjá lyfjafræðing, hjúkrunarfræðing eða lækni. Ef það gleymist að taka hvíta lyfleysutöflu gerir það ekkert til.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku getnaðarvarnarlyfja hvenær sem hentar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða, en ráðlegt er að fara reglulega í eftirlit hjá lækni. Ákveðið nánar í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bólur í húð          
Breytingar á kynhvöt          
Höfuðverkur          
Kviðverkir, tíðaverkir          
Milliblæðingar          
Skapgerðarbreytingar, þunglyndi, svefnleysi          
Segarekstilvik      

Milliverkanir

Ensímörvandi lyf geta aukið úthreinsun kynhormóna og getur leitt til milliblæðinga og/eða óöruggrar getnaðarvarnar. Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með háan blóðþrýsting, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú reykir
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú hafir sögu um mígreni
 • þú sért með blæðingar frá fæðingarvegi af óþekktum ástæðum
 • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm eða fjölskyldusögu um slíkt

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið. Samsettar getnaðarvarnartöflur geta dregið úr magni og gæðum brjóstamjólkur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Lyfið er eingöngu ætlað konum á barneignaraldri.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Reykingar auka hættuna á aukaverkunum, s.s. blóðtappa af völdum estrógena.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.