Nexplanon

Getnaðarvörn | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Etónógestrel

Markaðsleyfishafi: N. V. Organon | Skráð: 1. desember, 2016

Nexplanon er lágskammta getnaðarvarnarlyf. Lyfið er í formi vefjalyfs og með langvarandi verkun. Það brotnar ekki niður í líkamanum og ætlast er til þess að lyfið sé sett undir húð. Lyfið er geymt í litlum, sveigjanlegum staf sem er 4 cm langur og 2 mm í þvermál. Lyfið inniheldur virka efnið etónógestrel, sem binst prógesterónviðtökum, og hefur þá sömu áhrif á líkamann og kvenhormónið prógesterón. Etónógestrel er virkt umbrotsefni lyfsins desógestrels. Getnaðarvörn lyfsins byggist fyrst og fremst á því að hindra egglos. Auk þess hefur lyfið líka áhrif á slímmyndun í leghálsinum og veldur því að sæðisfrumur komast síður upp í legið. Kona getur hvenær sem er óskað eftir því að vefjalyfið verði fjarlægt, en hámarksnotkunartími hvers vefjalyfs er 3 ár.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Vefjalyf undir húð.

Venjulegar skammtastærðir:
Vefjalyfið er langverkandi og því er komið fyrir undir húð í upphafi meðferðar.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið veitir örugga getnaðarvörn strax frá fyrsta degi eftir ísetningu lyfsins.

Verkunartími:
Hámarksverkunartími er 3 ár.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Lyfið er staðsett undir húð allan meðferðartímann.

Ef skammtur gleymist:
Engin hætta er á því að skammtur gleymist vegna staðsetningar lyfsins.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Læknir getur fjarlægt vefjalyfið hvenær sem hentar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hverfandi hætta er á ofskömmtun. Ávallt skal fjarlægja vefjalyfið áður en nýtt er sett í staðinn. Ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða en ráðlegt er að fara reglulega í eftirlit hjá lækni. Ákveðið nánar í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru oftast vægar. Við ísetningu lyfsins og þegar það er fjarlægt geta komið fram marblettir, minniháttar staðbundin húðerting, verkir eða kláði. Stundum myndast ör. Stöku sinnum hefur orðið vart þungunarfrekna, sem lýsa sér sem brúnir blettir í andliti, einkum hjá konum með sögu um slíkt á meðgöngu. Konur með tilhneigingu til þungunarfrekna ættu að forðast sólarljós eða útfjólubláa geislun á meðan þær nota lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin matarlyst          
Bólga eða verkir í fótum eða nára, verkur fyrir brjósti      
Bólur í húð, hárlos          
Eymsli og verkir í brjóstum          
Flensulík einkenni          
Gula, mjög mikill kláði      
Hitakóf          
Höfuðverkur, svimi, þreyta          
Kviðverkir, uppþemba          
Minnkuð kynhvöt          
Mæði, mjög mikill höfuðverkur, sjóntruflanir      
Ógleði          
Óreglulegar tíðablæðingar, tíðaverkir          
Verkur á stungustað          
Þunglyndi, skapsveiflur          
Þyngdarbreytingar          
Sýking í leggöngum          

Milliverkanir

Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með háan blóðþrýsting, hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með blæðingar frá fæðingarvegi af óþekktum ástæðum

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu. Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Öryggi og verkun lyfsins hefur einungis verið staðfest hjá konum á aldrinum 18 til 40 ára.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.