Levonorgestrel Apofri

Getnaðarvörn | Verðflokkur: 0 | Lausasölulyf

Virkt innihaldsefni: Levónorgestrel

Markaðsleyfishafi: Apofri AB | Skráð: 1. desember, 2019

Levonorgestrel Apofri er neyðargetnaðarvörn sem hægt er að nota eftir samfarir, oft kölluð "daginn eftir pillan". Levónorgestrel er samtengt hormón með sömu áhrif í líkamanum og kvenhormónið prógesterón. Levónorgestrel veldur breytingum á slímhúð legsins og frjóvguð eggfruma nær síður að hreiðra þar um sig. Leghálsslímið þykknar og sáðfrumur eiga erfitt með að komast upp leghálsinn. Lyfið kemur í veg fyrir um 85% væntanlegra þungana og er hún slakari en væri notuð venjuleg getnaðarvarnartafla. Eftir intöku Levonorgestrel getur orðið bið á næstu tíðablæðingu eða hún komið fyrr en venjulega. Levonorgestrel Apofri er aðeins hugsuð í neyðartilvikum og hún er algerlega óviðeigandi sem almenn getnaðarvörn. Lyfið á ekki að nota oftar en einu sinni innan hvers tíðahrings og er eingöngu ætlað konum með reglulegar blæðingar. Konum er ráðlagt að fara í kvenskoðun og í þungunarpróf 3 vikum eftir notkun lyfsins, hvort sem tíðablæðing hefur orðið eða ekki.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1 tafla til inntöku sem fyrst eftir samfarir. Taflan gleypist. Því fyrr sem taflan er tekin inn því öruggari er verkunin. Skammtinn þarf að taka innan 72 klst. frá óvörðum samförum. Hvorki má taka stærri skammt né endurtaka skömmtun innan sama tíðahrings. Ef kona kastar upp innan 3ja klst. frá inntöku lyfsins er ráðlagt að taka eina töflu til viðbótar. Hver tafla inniheldur 1500 míkrógrömm levónorgestrel.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Hámarks blóðþéttni lyfsins næst eftir 1-2 klst.

Verkunartími:
1-2 sólarhringar.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er tekið í einum skammti og einungis ætlað til notkunar í neyðartilfellum. Skammtinn þarf að taka innan 72 klst. frá óvörðum samförum.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Lyfið er einungis ætlað til notkunar í neyðartilfellum.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Lyfið er aðeins ætlað til notkunar í neyðartilvikum og er algerlega óviðunandi sem almenn getnaðarvörn.


Aukaverkanir

Meira en 10% kvenna fyrir aukaverkunum af völdum lyfsins.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blæðingatruflanir          
Eymsli og verkir í brjóstum          
Höfuðverkur, svimi          
Kviðverkir, niðurgangur          
Ógleði og uppköst          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar        
Þreyta          

Milliverkanir

Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með bólgusjúkdóm í þörmum
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú hefur sögu um utanlegsfóstur

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu. Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Hætta á því að lyfið hafi áhrif á fóstur er þó talin hverfandi í þeim skömmtum sem það er notað.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk. Brjóstagjöf skal fara fram rétt fyrir inntöku lyfsins og bíða í a.m.k. 8 klst. með frekari brjóstagjöf. Brjóstin eru tæmd með brjóstapumpu, 8 klst eftir töku lyfsins.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Lyfið er eingöngu ætlað konum á barneignaraldri.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.