Ibuprofen Zentiva

Bólgueyðandi lyf og gigtarlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt.

Virkt innihaldsefni: Íbúprófen

Markaðsleyfishafi: Zentiva k.s. | Skráð: 8. júní, 2022

Ibuprofen Zentiva er bólgueyðandi lyf með verkjastillandi og hitalækkandi verkun. Virka efnið íbúprófen dregur úr myndun prostaglandínefna í líkamanum, en þau valda meðal annars bólgumyndun. Ibuprofen Zentiva er notað við liðbólgusjúkdómum, vöðvagigt, öðrum liða- og vöðvasjúkdómum, meiðslum á mjúkvef og tímabundnum verkjum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 400-600 mg í senn, mest 3svar á dag. Unglingar 12 ára og eldri og yfir 40 kg: 20-40mg/kg á dag deilt niður á 3-4 skammta. Aðrar skammtastærðir skal aðeins taka í samráði við lækni. Töflurnar takist inn með vatnsglasi, með mat.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif á höfuðverk koma fram á 15 mín. Áhrif á gigt koma fram eftir u.þ.b. eina viku.

Verkunartími:
Misjafn eftir ástandi sjúklings.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við eða undir stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómurinn getur versnað þegar hætt er að taka lyfið. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Ef lyfið er tekið við tilfallandi verk má hætta að taka það þegar ekki gerist lengur þörf fyrir það.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skaltu hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Við langtímanotkun getur lyfið valdið magasári og magablæðingu. Því getur verið nauðsynlegt að fara reglulega í eftirlit til læknis sé lyfið notað í langan tíma.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru brjóstsviði og meltingaróþægindi.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Höfuðverkur, þreyta, svimi          
Kviðverkir, meltingartruflanir, hægðatregða          
Ógleði, niðurgangur, magaóþægindi          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Syfja, svefnleysi          
Uppköst          
Uppþemba, brjóstsviði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Náttúrulyfið ginkgo getur aukið blæðingahættu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með astma
 • þú sért með bólgusjúkdóm í þörmum
 • þú sért með háan blóðþrýsting eða hjartasjúkdóm
 • þú sért með maga- eða skeifugarnarsár
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með rauða úlfa (lupus)
 • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
 • þú sért með sykursýki
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með einhverja sýkingu
 • þú sért með sjálfsnæmissjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir öðrum bólgueyðandi lyfjum
 • þú sért með blóðstorknunarsjúkdóm

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur. Lyfið á ekki að nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri 12 ára nema í samráði við lækni.

Eldra fólk:
Aldraðir eru viðkvæmari fyrir aukaverkunum lyfsins.

Akstur:
Lyfið hefur almennt ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur aukið ertandi áhrif lyfsins á magaslímhúð.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.