Cisordinol

Sefandi lyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Zúklópentixól

Markaðsleyfishafi: Lundbeck | Skráð: 1. júní, 1984

Cisordinol inniheldur virka efnið zúklópentixól. Lyfið er sefandi og það dregur úr sturlunareinkennum sem fylgja geðklofa, oflæti og elliglöpum, svo sem ofskynjunum, ranghugmyndum og hugsanavillum, auk þess að hafa áhrif á einkenni eins og árásargirni, æði, óróa o.fl. Lyfið hefur einnig róandi áhrif. Talið er að sturlunareinkenni komi fram vegna of mikillar virkni ákveðinna taugaboðefna í heila þaðan sem skapferli, hegðun og skynjun er stjórnað. Zúklópentixól hindrar áhrif þessara taugaboðefna, en verkun þess er þó aðallega tengd áhrifum á virkni dópamíns og serótóníns. Lyfið er gefið á formi stungulyfs með forðaverkun þegar langtímameðferðar er þörf. Áhrifa lyfsins gætir víða í heila, það getur t.d. raskað jafnvægi boðefna sem eiga þátt í því að stjórna hreyfingum. Þetta getur leitt til hreyfitruflana sem líkjast einkennum parkinsonsveiki og ósjálfráðra hreyfinga, en á þeim má aftur ná stjórn, í flestum tilfellum með því að minnka skammta eða með öðrum lyfjum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
10-50 mg á dag í einum skammti. Töflurnar gleypist með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
6-24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Nauðsynlegt er að fylgjast vel með sjúklingum í langtímameðferð. Notkun til lengri tíma getur leitt til síðkominna hreyfitruflana (tardive dyskinesia). Þær koma fram sem ósjálfráðar hreyfingar, oftast í andlitsvöðvum. Líkurnar aukast eftir því sem lyfið er notað lengur. Þessar aukaverkanir geta verið óafturkræfar, en í flestum tilfellum ganga þær til baka á nokkrum mánuðum eftir að lyfjagjöf er hætt. Ungir sjúklingar fá síður þessar aukaverkanir og þær ganga frekar til baka hjá þeim eftir að lyfjagjöf er hætt. Munnþurrkur af völdum lyfsins getur skaðað tannhold og slímhúð í munni við langtímanotkun og góð tannhirða því nauðsynleg.


Aukaverkanir

Flestar aukaverkanir lyfsins eru skammtaháðar, þ.e. koma frekar fram og eru meiri eftir því sem skammtar eru stærri.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blæðingatruflanir          
Einbeitingarskortur          
Hraður hjartsláttur          
Hreyfingatregða          
Hægðatregða          
Höfuðverkur, svimi, þróttleysi          
Krampar        
Munnþurrkur, aukin munnvatnsmyndun          
Sjónstillingartruflanir          
Svefntruflanir, syfja          
Útbrot, kláði          
Þvagtregða        
Þyngdaraukning          

Milliverkanir

Ef zúklópentixól er notað samtímis meltingarfæralyfinu Primperan er meiri hætta á hreyfitruflunum. Zúklópentixól eykur áhrif lyfja sem verka slævandi á miðtaugakerfið.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun
 • þú sért með blóðsjúkdóm
 • þú sért með flogaveiki
 • þú sért með gláku
 • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
 • þú sért með æxli í nýrnahettum
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með heilasjúkdóm

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Minni skammtar eru notaðir.

Akstur:
Lyfið getur skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.