Haldol Depot

Sefandi lyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Halóperídól

Markaðsleyfishafi: Janssen-Cilag

Haldol Depot inniheldur virka efnið halóperídól. Lyfið er sefandi og það dregur mikið úr sturlunareinkennum sem fylgja geðklofa, oflæti og elliglöpum. Það hefur einnig áhrif á drykkjuóráð (delerium tremens), alvarlegustu fráhvarfseinkenni drykkjusýki. Talið er að þessi einkenni komi fram vegna of mikillar virkni ákveðinna taugaboðefna í heila þaðan sem skapferli, hegðun og skynjun er stjórnað. Halóperídól minnkar virkni eins þessara boðefna, eða dópamíns. Halóperídól verkar einnig kvíðastillandi og hemur uppsölu en hefur mjög veika, róandi og svæfandi verkun.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf með forðaverkun í vöðva.

Venjulegar skammtastærðir:
50-300 mg í senn á 4ra vikna fresti.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
Allt að 4 vikur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómseinkenni geta aftur komið fram ef töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við einkenni eins og sljóleika, slappleika eða stífleika í vöðvum skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Notkun til lengri tíma en í nokkra mánuði getur leitt til síðkominna hreyfitruflana (tardive dyskinesia). Þær koma fram sem ósjálfráðar hreyfingar, oftast í andlitsvöðvum. Líkurnar aukast eftir því sem lyfið er notað lengur. Þessar aukaverkanir geta orðið óafturkræfar, en í flestum tilfellum ganga þær til baka á nokkrum mánuðum eftir að lyfjagjöf er hætt. Yngri sjúklingar fá síður þessar aukaverkanir og þær ganga frekar til baka hjá þeim eftir að lyfjagjöf lýkur.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru hreyfitruflanir og koma fram hjá um 40-76% þeirra sem taka lyfið. Alvarlegustu aukaverkanir þess eru síðkomnar hreyfitruflanir af notkun lyfsins til lengri tíma. Þær koma fram sem ósjálfráðar hreyfingar, oftast í andlitsvöðvum, og eru í sumum tilfellum óafturkræfar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Brjóstastækkun karlmanna          
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Hraður hjartsláttur, hjartsláttartruflanir        
Hreyfitruflanir, parkinsonseinkenni          
Höfuðverkur, svimi, svefnhöfgi          
Krampar        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þunglyndi          
Þvagtregða        

Milliverkanir

Halóperídól eykur miðtaugakerfisbælandi áhrif annarra lyfja þ.á.m. alkóhóls, svefnlyfja, róandi lyfja og sterkra verkjalyfja.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
 • þú sért með hjartasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með ofvirkan skjaldkirtil
 • þú sért með parkinsonsveiki
 • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú hafir greinst með krabbamein í brjósti
 • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Auknar líkur eru á aukaverkunum, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur aukið sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.