Rivotril

Flogaveikilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klónazepam

Markaðsleyfishafi: Cheplapharm | Skráð: 1. janúar, 1978

Klónazepam, virka efnið í Rivotril, tilheyrir flokki lyfja sem kallast benzódíazepín. Lyf í honum hafa öll sama verkunarmáta, þau auka áhrif hamlandi boðefnis (GABA) á ákveðnar heilastöðvar. Áhrif þeirra eru því svipuð, þau eru öll róandi, kvíðastillandi, krampastillandi og vöðvaslakandi. Þau eru mismunandi hvað varðar sérhæfni og lengd verkunartíma. Klónazepam hefur kröftuga krampastillandi verkun og er því fyrst og fremst notað við flogaveiki. Flogaveiki getur orsakast af heilaskaða eða gengið í erfðir. Margar undirtegundir flogaveiki hafa verið skilgreindar eftir þeim einkennum sem fylgja flogunum og breytingum sem verða á heilastarfsemi á meðan þau ganga yfir. Einkenni flogaveiki stafa af óeðlilega mikilli virkni taugafrumna í heila og óvenju hárri tíðni taugaboða. Þessar breytingar geta verið bundnar við lítinn hluta heilans eða náð yfir stóran hluta hans. Í flestum tilfellum ganga flog yfir á 20 sek.-2 mín. Áhrif klónazepams á GABA valda því að krampaþröskuldurinn hækkar sem þýðir það að meira áreiti þarf til þess að koma af stað flogakasti.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtar eru einstaklingsbundnir. Fullorðnir: 0,5-6 mg á dag í 3-4 skömmtum. Börn: 0,025-0,3 mg á hvert kg líkamsþyngdar á dag í 3-4 skömmtum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Við flogum: 20-40 mín.

Verkunartími:
Við flogum: 6-12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin. Koffein getur vegið upp sljóvgandi áhrif lyfsins að einhverju leyti og því getur verið hressandi að fá sér kaffi eða aðra koffeindrykki ef vart verður við sljóleika.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Slepptu skammtinum ef meira en 1 klst. líður frá því að átti að taka hann. Haltu svo áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt, sérstaklega ef skammtar eru ekki minnkaðir smám saman. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við sljóleika, meðvitundarleysi eða önnur óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni strax.

Langtímanotkun:
Þol myndast við áhrifum klónazepams á flogaveiki. Þessi þolmyndun tekur yfirleitt nokkra mánuði en eftir það hefur lyfið lítil eða jafnvel engin áhrif á sjúkdóminn.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Seinkun á viðbrögðum          
Skapgerðarbreytingar          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vöðvaslappleiki, illa samhæfðar hreyfingar          
Þreyta, svimi, syfja          

Milliverkanir

Öll lyf sem virka sljóvgandi geta magnað sljóvgandi áhrif klónazepams. Lyfið eykur áhrif svefnlyfja, róandi lyfja og áfengis.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú sért með öndunarfærasjúkdóm
  • þú hafir einhvern tíma misnotað áfengi eða lyf
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið hefur áhrif á fóstur og/eða nýbura. Ekki ætti að nota lyfið nema gagnsemi þess fyrir móður sé talin vega þyngra en hugsanleg áhætta fyrir fóstrið.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru háðir líkamsþyngd.

Eldra fólk:
Auknar líkur eru á aukaverkunum, minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið getur skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins og því á ekki að neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Fíknarvandamál:
Rivotril getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.