Stesolid

Róandi og kvíðastillandi lyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Díazepam

Markaðsleyfishafi: Actavis | Skráð: 1. desember, 1972

Díazepam hefur róandi, kvíðastillandi, krampastillandi og vöðvaslakandi verkun. Það er notað við taugaveiklun, kvíða, spennu, kvíðatengdum svefntruflunum og fráhvarfseinkennum drykkjusýki. Díazepam er oft gefið í formi stungulyfs fyrir aðgerðir til þess að róa sjúkling. Stungulyfið er einnig notað við krömpum. Díazepam tilheyrir flokki lyfja sem kallast benzódíazepín. Öll lyf í þessum flokki auka áhrif hamlandi taugaboðefnis (GABA) á vissum stöðum í heila. Þau hafa öll róandi, kvíðastillandi, krampastillandi og vöðvaslakandi áhrif. Munurinn á hinum margvíslegu benzódíazepínum liggur í því hvað þau eru sérhæfð og hversu langur verkunartími þeirra er.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku, endaþarmsstílar, innhellislyf í endaþarm.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir, töflur og stílar: 2-5 mg í senn 2-3svar á dag. Innhellislyf, fullorðnir: 0,25-1 mg á hvert kg líkamsþyngdar. Börn: 5-10 mg. Stungulyf, fullorðnir og börn: 2-10 mg í senn 2-4 sinnum á dag. Stungulyfið er eingöngu notað á sjúkrahúsum.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Nær samstundis eftir notkun stungulyfs; töflur: 20-30 mín.; endaþarmsstílar: 1-2 klst.; innhelling í endaþarm: 10-15 mín.

Verkunartími:
Um 1 sólarhringur, sum áhrif geta þó varað lengur eða allt að 4 daga.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ef lyfið er tekið reglulega: Taktu lyfið ef innan við 1 klst. líður frá því að taka átti skammtinn. Annars skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hafi lyfið verið tekið í 2 vikur eða skemur má hætta að taka það þegar þess gerist ekki lengur þörf. Hafi það verið tekið í lengri tíma gætu fráhvarfseinkenni komið fram sé töku þess skyndilega hætt. Hafðu samband við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef teknir eru stórir skammtar eða vart verður við sljóleika, meðvitundarleysi eða önnur óvenjuleg einkenni skal hafa strax samband við lækni.

Langtímanotkun:
Díazepam hentar ekki til langtímanotkunar. Lyfið er vanabindandi og fráhvarfseinkenni geta komið fram lengi á eftir þegar notkun þess hættir. Áhrif lyfsins geta einnig dvínað með tímanum.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru skammtaháðar, meiri líkur eru á að þær komi fram eftir því sem skammtar eru stærri. Algengasta aukaverkun lyfsins er sljóleiki.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Skapgerðarbreytingar, ofskynjanir          
Sljóleiki          
Útbrot, kláði          
Öndunarbæling        
Þvagtregða        

Milliverkanir

Díazepam getur haft áhrif á getnaðarvarnarlyf til inntöku. Náttúrulyfin Jóhannesarjurt og valeriana geta dregið úr virkni lyfsins. Öll lyf sem hafa sljóvgandi áhrif á miðtaugakerfið geta aukið sljóvgandi áhrif díazepams og því ætti að forðast að taka þau samtímis.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
  • þú sért með öndunarfærasjúkdóm
  • þú hafir einhvern tíma misnotað áfengi eða lyf
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er aðeins notað við krömpum í börnum. Minni skammtar eru notaðir.

Eldra fólk:
Aukin hætta er á aukaverkunum. Minni skammtar eru notaðir.

Akstur:
Lyfið getur skert athygli og viðbragðsflýti og þar með aksturshæfni. Ekki aka bíl meðan lyfið er tekið.

Áfengi:
Eykur sljóvgandi áhrif lyfsins. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Fíknarvandamál:
Stesolid getur verið vanabindandi. Ávanahætta er meiri eftir því sem skammtar eru stærri eða lyfið er notað í lengri tíma og hjá þeim sem hafa tilhneigingu til misnotkunar lyfja eða áfengis.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.