Iasibon

Lyf við sjúkdómum í beinum | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Íbandrónat

Markaðsleyfishafi: Pharmathen | Skráð: 21. janúar, 2011

Iasibon inniheldur virka efnið íbandrónsýru, sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast bisfosfónöt. Iasibon verkar með því að draga úr kalktapi úr beinum. Það kemur í veg fyrir að bein þín veikist. Iasibon hefur verið ávísað þér ef þú ert með brjóstakrabbamein sem hefur dreift sér í bein (meinvörp í beinum). Það hjálpar til við að koma í veg fyrir beinbrot og að koma í veg fyrir aðra beinkvilla sem gætu þarfnast skurðaðgerðar eða geislameðferðar. Einnig er hægt að nota Iasibon ef kalsíum í blóði er hækkað af völdum æxlis.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innrennslisþykkni.

Venjulegar skammtastærðir:
Læknar með reynslu af meðferð við krabbameini ættu að hefja meðferð með Iasibon og ákvarða skammta. Algengast er að lyfið sé gefið í innrennsli á sjúkrahúsi á 3-4 vikna fresti.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar strax að verka en nær yfirleitt hámarksvirkni eftir um 6 mánaða meðferð.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Nægileg inntaka kalsíums og D-vítamíns er mikilvæg fyrir alla sjúklinga. Sjúklingar eiga að fá viðbótar kalsíum og/eða D-vítamín ef inntaka í fæðu er ekki fullnægjandi.

Geymsla:
Engin sérstök fyrirmæli eru um geymsluaðstæður lyfsins fyrir blöndun. Eftir blöndun: Geymið við 2 °C – 8 °C (í kæli).

Ef skammtur gleymist:
-

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
-

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ekki komin klínísk reynsla. Ef of stór skammtur er gefinn skal fylgjast með nýrna- og lifrarstarfsemi. Klínískt mikilvæga blóðkalsíumlækkun á að leiðrétta með því að gefa kalsíumglúkonat í bláæð.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

-

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin hætta á sýkingum          
Blóðleysi          
Breyting á bragðskyni          
Flensulík einkenni          
Húðbreytingar          
Höfuðverkur, sundl          
Kokbólga          
Slitgigt          
Svefntruflanir          
Útbrot, hárlos          
Liðverkir, vöðvaverkir          
Kuldahrollur, lágur líkamshiti          
Kalkkirtlaröskun          
Augnsteinnsský        
Blóðkalsíumlækkun          
Niðurgangur, uppköst, meltingartruflanir, sársauki í meltingarvegi          
Greinrof          

Milliverkanir

Varúðar skal gætt þegar bisfosfónöt eru gefin með amínóglýkósíðum, þar sem bæði lyfin geta lækkað kalsíumþéttni í sermi í langan tíma.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með alvarlegan nýrnasjúkdóm
  • þú sért með aðrar truflanir á efnaskiptum steinefna
  • þú sért með lágt kalsíum í blóði

Meðganga:
Ekki á að nota Iasibon á meðan meðgöngu stendur.

Brjóstagjöf:
Iasibon á ekki að nota á meðan á brjóstagjöf stendur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins. Sé áfengis neytt í miklu magni eykst hættan á byltum sem eykur hættuna á að sjúklingar detti og brotni.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Örsjaldan hefur verið tilkynnt um beindrep í kjálka hjá sjúklingum sem fá Iasibon við beinþynningu. Fresta á upphafi meðferðar eða nýrrar meðferðarlotu hjá sjúklingum með opin sár, sem ekki hafa náð að gróa, í mjúkvefjum í munni. Hvetja á alla sjúklinga til að stunda góða tannhirðu, fara reglulega í tanneftirlit og láta tafarlaust vita um einkenni frá munni, svo sem tannlos, verk eða þrota, sár sem gróa ekki eða útferð, meðan á meðferð með Iasibon stendur.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.