Relifex

Bólgueyðandi lyf og gigtarlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Nabúmeton

Markaðsleyfishafi: Meda | Skráð: 1. apríl, 1995

Relifex er bólgueyðandi lyf með verkjastillandi og hitalækkandi verkun. Virka efnið nabúmeton dregur úr myndun prostaglandínefna í líkamanum en þau valda m.a. bólgumyndun. Relifex er notað við iktsýki og slitgigt. Lyfið getur valdið því að hörund verður ljósnæmara og því er ráðlegt að forðast sólarljós og nota sólvörn á meðan lyfið er tekið.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur og lausnartöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
1-2 g á dag. Lausnartöflurnar leysist upp í vatni fyrir inntöku.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif lyfsins koma fram á 1-3 vikum.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Sjúkdómurinn getur versnað þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Við langtímanotkun getur nabúmeton valdið magasári og magablæðingu. Því getur verið nauðsynlegt að fara reglulega í eftirlit til læknis sé lyfið notað í langan tíma.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru frá meltingarvegi, svo sem kviðverkir og niðurgangur.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin svitamyndun          
Bjúgur          
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Höfuðverkur, svimi, þreyta          
Kviðverkir, hægðatregða, vindgangur          
Meltingartruflanir          
Ógleði, uppköst, niðurgangur          
Sár í munni          
Suð fyrir eyrum          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Svefnleysi, eirðarleysi          
Útbrot, kláði          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þokusýn          

Milliverkanir

Náttúrulyfið ginkgo getur aukið blæðingahættu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartabilun
  • þú sért með lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með maga- eða skeifugarnarsár
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir blæðingatilhneigingu
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur. Ekki má taka lyfið á síðustu mánuðum meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og þreytu og þannig haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur aukið ertandi áhrif lyfsins á magaslímhúð.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.