Toradol

Bólgueyðandi lyf og gigtarlyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Ketórólak

Markaðsleyfishafi: Roche | Skráð: 1. apríl, 1992

Toradol er bólgueyðandi lyf sem ekki er steri. Virka efnið ketórólak er verkjastillandi og verkar að mestu leyti á svipaðan hátt og asetýlsalicýlsýra. Verkanir lyfsins byggjast á því að það dregur úr myndun prostaglandína. Lyfið verkar einnig hitalækkandi. Lyfið dregur úr samloðun blóðflagna og getur lengt blæðingartíma. Ketórólak hefur útlæga verkun og binst þar af leiðandi ekki ópíóíð-viðtökum. Verkjastillandi verkun 30 mg af ketórólaki er sambærileg við 12 mg af morfíni, en verkun ketórólaks varir þó allt að helmingi lengur en verkun morfíns.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í vöðva og æð.

Venjulegar skammtastærðir:
10-30 mg í senn á 4-6 klst. fresti mest í 5 daga í senn.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Verkjastillandi verkun eftir gjöf í æð kemur fram innan 15 mín., en innan 30 mín. eftir gjöf í vöðva og hún nær hámarki eftir 1-2 klst.

Verkunartími:
4-6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skaltu hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Ketórólak er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bjúgur          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Höfuðverkur, svimi          
Meltingartruflanir          
Ógleði, kviðverkir, niðurgangur          
Sljóleiki, svitaköst          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkur á stungustað          
Öndunarerfiðleikar        
Þvagtregða, aukin tíðni þvagláta        

Milliverkanir

Náttúrulyfið ginkgo getur aukið blæðingahættu.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með astma
  • þú sért með blæðingartilhneigingu
  • þú sért með hjartasjúkdóm eða háan blóðþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með maga- eða skeifugarnarsár
  • þú sért með magabólgu
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 16 ára.

Eldra fólk:
Ekki er mælt með stærri dagsskömmtum en 60 mg og ekki lengur en í 2 daga.

Akstur:
Lyfið getur valdið svima og sljóleika og þar með haft áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Getur aukið ertandi áhrif lyfsins á magaslímhúð.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.