Lederspan

Barksterar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Tríamcínólón

Markaðsleyfishafi: Viatris ApS

Lederspan inniheldur virka efnið tríamcínólón og er notað til innspýtingar í liði, liðhimnur eða utan liða við iktsýki, slitgigt, sinabólgu og gnípubólgu. Lyfið er langvirkur sykursteri sem er frekar torleysanlegur sem gerir það að verkum að það frásogast hægt frá innspýtingarstað og hefur langan verkunartíma. Ekki er alveg ljóst hvernig verkunarmáti sykurstera er en áhrif staðbundinnar innspýtingar eru talin stafa af bólgueyðandi áhrifum sykurstera. Bólgueyðandi áhrif þessa lyfs eru u.þ.b. 5 sinnum meiri en hýdrókortisóns.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í lið, liðhimnur eða utan liða.

Venjulegar skammtastærðir:
2-20 mg í senn.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir notkun og ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Langur verkunartími, ekki að fullu þekktur. Áhrif vara oft í nokkrar vikur eða mánuði.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki frjósa.

Ef skammtur gleymist:
Stungulyfið er alltaf gefið af lækni.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Stungulyfið er alltaf gefið af lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Stórir skammtar í langan tíma geta leitt til húðþynningar eða almennra aukaverkana. Hafðu samband við lækni ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni.

Langtímanotkun:
Meiri hætta er á að aukaverkanir lyfsins komi fram.


Aukaverkanir

Almennar aukaverkanir eru sjaldgæfar. Við endurteknar sprautur í liði geta þó aukaverkanir komið fyrir. Aukinn sársauki og enn minni hreyfigeta í liðnum geta bent til þess að sýking hafi komist í liðinn.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Beinþynning          
Bjúgur, hækkaður blóðþrýstingur          
Blæðingatruflanir (konur)          
Bólga, verkur og hitatilfinning í liðnum sem sprautað var í          
Fitusöfnun í andliti og á bol          
Skapgerðarbreytingar          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Sýkingar og sár gróa hægar          
Sykursýki versnar og dulin sykursýki getur brotist fram          
Útbrot, kláði eða öndunarerfiðleikar      
Vaxtarhömlun hjá börnum          
Vöðva- og húðrýrnun          

Milliverkanir

Bólusetningar og ónæmisaðgerðir ætti að forðast. Tríamcínólón getur haft áhrif á getnaðarvarnarlyf til inntöku.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með staðbundna veiru- eða bakteríusýkingu, t.d. berkla eða lekanda

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Sömu eða minni skammtar og eru notaðir handa fullorðnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur aukið líkur á myndun magasárs af völdum tríamcínólóns. Haltu neyslu áfengis í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.

Annað:
Til að fyrirbyggja sársauka í liðnum skal hvetja sjúklinginn til að halda kyrru fyrir í allt að 12 klst. eftir sprautuna.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.