Taptiqom Sine

Glákulyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Tímólól Taflúprost

Markaðsleyfishafi: Santen Oy | Skráð: 13. október, 2020

Taptiqom Sine inniheldur tvö virk efni taflúprost og tímólól sem vinna saman að því að draga úr þrýstingi í auganu. Lyfið er notað til að meðhöndla glákutegund sem kallast gleiðhornsgláka og einnig ástand sem þekkt er sem háþrýstingur í auga hjá fullorðnum. Gláka stafar af ójafnvægi milli framleiðslu á augnvökva og frárennslis hans, með þeim afleiðingum að vökvinn safnast fyrir og þrýstingur í auganu hækkar. Þegar þrýstingurinn hækkar geta æðar til sjónhimnu þrengst og blóðflæði um þær minnkað. Ef ekki er brugðist við í tíma getur það valdið skemmdum í sjónhimnunni og jafnvel blindu. Gláka er flokkuð í tvær tegundir, þrönghorns- og gleiðhornsgláku, eftir því hvernig frárennsli augnvökvans er hindrað.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í auga einu sinni á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
3-4 klst.

Verkunartími:
A.m.k. 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymið óopnuð glös í kæli (2°C – 8°C) varin ljósi. Athugið glösin mega alls ekki frjósa. Eftir opnun má geyma glasið við allt að 25°C í mest 3 mánuði áður en því er fargað á viðeigandi hátt.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með augnþrýstingi til að meta áhrif lyfsins.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Erting í augum, roði í augum          
Litabreytingar í lithimnu          
Roði og bólga í augum eða augnlokum          
Útbrot          
Verkur fyrir brjósti, mæði        

Milliverkanir

Engar nákvæmar upplýsingar liggja fyrir um milliverkanir. Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • hvort þú sért með sykursýki
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með astma
  • þú sért með hjarta-, lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú notir augnlinsur

Meðganga:
Ekki má nota lyfið á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið getur borist í brjóstamjólk. Konur með barn á brjósti eiga ekki að nota lyfið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Aukaverkanir tengjast Taptiqom Sine, t.d. þokusýn, sem kunna að hafa áhrif á getu þína til að keyra og/eða stjórna vélum. Ekki aka eða nota vélar fyrr en þér líður vel og sjónin er skýr.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
Fjarlægja skal augnlinsur fyrir notkun og þær má setja í að nýju 15 mín. síðar.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.