Ganfort

Glákulyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Bimatóprost Tímólól

Markaðsleyfishafi: AbbVie Deutschland | Skráð: 1. janúar, 2010

Í GANFORT eru tvö virk efni (bimatoprost og timolol) sem bæði draga úr þrýstingi í auganu. Bimatoprost tilheyrir flokki lyfja sem nefnast prostamid, eða prostaglandín hliðstæður. Timolol tilheyrir flokki lyfja sem nefnast beta-blokkar. Í auganu er tær, vatnskenndur vökvi sem nærir innra byrði augans. Vökvinn rennur jafnt og þétt frá auganu og nýr vökvi myndast í staðinn. Ef frárennslishraði vökvans er ekki nægilega mikill byggist upp þrýstingur í auganu og hann getur að lokum skaddað sjónina (sjúkdómur er kallast gláka). GANFORT verkar með því að draga úr myndun vökvans og einnig með því að auka frárennsli hans. Þar með dregur úr þrýstingi í auganu. GANFORT er notað til að draga úr hækkuðum augnþrýstingi hjá fullorðnum, þar með talið hjá öldruðum. Hækkaður þrýstingur getur valdið gláku. Læknirinn ávísar GANFORT þegar aðrir augndropar sem innihalda


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í auga 1sinni á dag, annað hvort að kvöldi eða að morgni.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
15-20 mín.

Verkunartími:
12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita og varið ljósi, þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nota skal lyfið innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef stórir skammtar eru notaðir eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með augnþrýstingi til að meta áhrif lyfsins. Einnig getur þurft að fylgjast með aukaverkunum þess, sérstaklega hvort það hefur áhrif á hjarta.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru sjóntruflanir og erting í augum. Aðrar aukaverkanir eru flestar mjög sjaldgæfar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin táramyndun          
Hjartsláttartruflanir, hægur hjartsláttur        
Máttleysi, ógleði, beiskt bragð          
Roði og bólga í augum eða augnlokum          
Skútabólga, kvef          
Sviði eða erting í augum          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þokusýn, höfuðverkur          

Milliverkanir

Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 10 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
 • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með lungnaþembu eða astma
 • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með sykursýki
 • þú sért með vöðvaslensfár (myasthenia gravis)
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú notir augnlinsur
 • þú hafir fengið nýrnasteina

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun lyfsins handa börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sjóntruflunum og svima. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.

Annað:
Rotvarnarefni í augndropunum getur skemmt mjúkar augnlinsur. Augnlinsur má setja í augu 15 mín. eftir notkun lyfsins. Forðist að láta stút glassins snerta auga og augnlok.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.