Prednisolone Actavis

Barksterar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Prednisólón

Markaðsleyfishafi: Actavis | Skráð: 1. janúar, 2011

Prednisolone Actavis er notað við bólgusjúkdómum og ofnæmiseinkennum. Prednisólón, virka efnið í lyfinu, bælir myndun efna sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið, og hefur almennt sömu áhrif og svokallaðir sykursterar sem myndast í nýrnaberki. Lyfið er tekið inn við sjúkdómum sem valda miklum eða langvarandi bólgum og geta skemmt vefi líkamans með tímanum. Sjúkdómar sem valda þessum einkennum eru t.d. gigtsjúkdómar, astmi, alvarlegt ofnæmi og húðsjúkdómar. Prednisólón er einnig tekið inn til almennrar ónæmisbælingar þegar hennar er þörf eins og eftir líffæraflutning.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtastærðir eru mjög einstaklingsbundnar og mismunandi eftir því hvaða sjúkdómi lyfið er notað við. Almennt eru upphafskammtar frekar stórir en skammtarnir eru síðan yfirleitt minnkaðir niður í minni viðhaldsskammt. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi eftir morgunmat, nema læknir nefni annað.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar mjög fljótt að virka en nokkrir dagar geta liðið þangað til að einkenni sjúkdóms byrja að hjaðna.

Verkunartími:
18-36 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Mælt er með nægjanlegri neyslu á kalki og D-vítamíni á meðan meðferð stendur.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum varið ljósi við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ef lyfið hefur verið tekið í langan tíma þarf að minnka skammta smám saman. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Aukaverkanir eru tíðari eftir því sem lyfið er tekið lengur. Auk þess getur langtímanotkun leitt til vaxtarstöðvunar hjá börnum, sykursýki, gláku og beinþynningar. Skömmtum er haldið í lágmarki til að draga úr líkum á þessum áhrifum.


Aukaverkanir

Þrátt fyrir víðtæk áhrif prednisólóns í líkamanum er lítil hætta á aukaverkunum þegar lyfið er notað í skamman tíma, jafnvel þótt stórir skammtar séu notaðir. Hættan eykst við langvarandi meðhöndlun.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Beinþynning          
Bjúgur, hækkaður blóðþrýstingur          
Fitusöfnun í andliti og á bol          
Skapgerðarbreytingar          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Sýkingar og sár gróa hægar          
Sykursýki versnar og dulin sykursýki getur brotist fram          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vaxtarhömlun hjá börnum          
Vöðva- og húðrýrnun          

Milliverkanir

Prednisólón getur haft áhrif á virkni annarra lyfja, t.d. flogaveikilyf, getnaðarvarnarlyf, bólgueyðandi gigtarlyf, lyf við sykursýki, lyf við gláku, ýmis hjartalyf, þvagræsislyf, lyf við malaríu, hægðalosandi lyf og önnur ónæmisbælandi lyf. Bólusetningar og ónæmisaðgerðir ætti að forðast samhliða meðferð á barksterum. Barksterar geta valdið blóðsykurshækkun og getur því þurft að leiðrétta skammta sykursýkilyfja.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir einhvern tíma átt við geðræn vandamál að stríða
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú hafir nýlega verið bólusettur
  • þú sért með ómeðhöndlaða sýkingu
  • þú sért með ómeðhöndlaðan sjúkdóm, t.d. magasár, háþrýsting, sykursýki eða beinþynningu

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og háðir líkamsþyngd og sjúkdómi.

Eldra fólk:
Meiri líkur eru á aukaverkunum. Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur aukið líkur á myndun magasárs þegar prednisólón er tekið inn. Haltu neyslu áfengis í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.