Plenadren

Barksterar | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Hýdrókortisón

Markaðsleyfishafi: Takeda Pharma | Skráð: 1. janúar, 2013

Plenadren inniheldur virkt efni sem nefnist hýdrókortisón (stundum nefnt kortisól). Hýdrókortisón er sykursteri. Það tilheyrir lyfjaflokki sem er þekktur sem barksterar. Sykursterar myndast náttúrulega í líkamanum og hjálpa til við að viðhalda almennu heilsufari og heilbrigði. Plenadren er notað til meðferðar á ástandi hjá fullorðnum sem nefnist Addisons sjúkdómur, nýrnahettubilun eða kortisólskortur. Nýrnahettubilun verður þegar nýrnahettan (rétt fyrir ofan nýrun) framleiðir ekki nægilegt hormónakortisól. Sjúklingar sem eru haldnir langtímanýrnahettubilun (langvinnri) þurfa á uppbótarmeðferð að halda til að halda lífi. Plenadren kemur í stað náttúrulegs kortisóls sem vantar við nýrnahettubilun. Lyfið veitir líkamanum hýdrókortisón yfir daginn. Kortisólmagn í blóði hækkar hratt upp að hámarksgildi um eina klukkustund eftir að tafla er tekin að morgni og lækkar smám saman yfir daginn þar til nánast ekkert kortisól er í blóði seint á kvöldin og um nætur, þegar magnið á að vera lítið.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtastærðir eru einstaklingsbundnar og auka þarf skammta við álag, t.d. veikindi. Læknirinn leiðbeinir þér við að finna rétta skammtinn fyrir þig og hvernig á að breyta skömmtun við álag. Þegar þú vaknar skaltu gleypa Plenadren-töflurnar í heilu lagi með glasi af vatni a.m.k. 30 mínútum áður þú borðar morgunverð, helst á milli 6.00 og 8.00 að morgni og þú skalt helst vera í uppréttri stöðu.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar mjög fljótt að virka en nokkrir dagar geta liðið þangað til að einkenni sjúkdóms byrja að hjaðna.

Verkunartími:
Um 18 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Mælt er með nægjanlegri neyslu á kalki og D-vítamíni á meðan meðferð stendur. Æskilegt er að fylgjast með beinþéttni.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ef lyfið hefur verið tekið í langan tíma þarf að minnka skammta smám saman. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ætlað til langtímanotkunar


Aukaverkanir

Þrátt fyrir víðtæk áhrif í líkamanum er lítil hætta á aukaverkunum þegar lyfið er notað í réttum skömmtum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Beinþynning          
Bjúgur, hækkaður blóðþrýstingur          
Fitusöfnun í andliti og á bol          
Skapgerðarbreytingar          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Sýkingar og sár gróa hægar          
Sykursýki versnar og dulin sykursýki getur brotist fram          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vaxtarhömlun hjá börnum          
Vöðva- og húðrýrnun          

Milliverkanir

Hýdrókortison getur haft áhrif á virkni annarra lyfja, t.d. flogaveikilyf, getnaðarvarnarlyf, bólgueyðandi gigtarlyf, lyf við sykursýki, lyf við gláku, ýmis hjartalyf, þvagræsislyf, lyf við malaríu, hægðalosandi lyf og önnur ónæmisbælandi lyf. Barksterar geta valdið blóðsykurshækkun og getur því þurft að leiðrétta skammta sykursýkilyfja.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir einhvern tíma átt við geðræn vandamál að stríða
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú hafir nýlega verið bólusettur
  • þú sért með ómeðhöndlaða sýkingu
  • þú sért með ómeðhöndlaðan sjúkdóm, t.d. magasár, háþrýsting, sykursýki eða beinþynningu

Meðganga:
Þungaðar konur mega nota Plenadren.

Brjóstagjöf:
Konur með barn á brjósti mega nota Plenadren.

Börn:
Ekki er mælt með notkun Plenadren hjá börnum og unglingum undir 18 ára aldri vegna þess að það hefur ekki verið rannsakað hjá þessum sjúklingahópi.

Eldra fólk:
Meiri líkur eru á aukaverkunum. Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Plenadren hefur lítil áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. Tilkynnt hefur verið um þreytu og svima í stuttan tíma. Ómeðhöndluð nýrnahettubilun eða léleg útskipting getur haft áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla.

Áfengi:
Uppköst og vökvatap eru varasöm fyrir fólk með Addisons sjúkdóm. Haltu neyslu áfengis í hófi.

Íþróttir:
Bannað í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.