Fixopost

Glákulyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Latanóprost Tímólól

Markaðsleyfishafi: Laboratoires THEA | Skráð: 1. janúar, 2020

Fixopost er notað við gláku. Gláka stafar af ójafnvægi milli framleiðslu augnvökva og frárennslis hans, vökvinn safnast fyrir og þrýstingur í auganu hækkar. Þegar þrýstingurinn hækkar geta æðar til sjónhimnu þrengst og blóðflæði minnkað um þær. Ef ekki er brugðist við í tíma getur það valdið skemmdum í sjónhimnunni og jafnvel blindu. Gláka er flokkuð í tvær tegundir, þrönghorns- og gleiðhornsgláku, eftir því hvernig frárennsli augnvökvans er hindrað. Mismunandi lyf geta átt við eftir því um hvora tegundina er að ræða. Fixopost er notað við gleiðhornsgláku eða við háan augnþrýsting og inniheldur tvö virk efni, latanóprost og tímólól. Latanóprost eykur frárennsli augnvökva og lækkar þannig augnþrýsting í auganu. Tímólól lækkar hins vegar augnþrýsting með því að draga úr framleiðslu augnvökva. Með því að nota þessi tvö virku efni saman eins og hér er gert má ná fram enn frekari lækkun á augnþrýstingi. Lyfið er notað við gláku þegar meðferð með tímólól eingöngu hefur ekki gefið fullnægjandi árangur.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í auga einu sinni á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 1 klst. hámarksverkun næst innan 6-8 klst.

Verkunartími:
Allt að 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Ónotuð stakskammtaílát geymis í pokanum, varið ljósi, þar sem börn hvorki ná til né sjá. Eftir að stakskammtaílátið er opnað skal nota það strax og farga með viðeigandi hætti eftir notkun. Eftir að pokinn er opnaður skal nota stakskammtaílátin innan 1 mánaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Ef of margir dropar eru settir í auga getur lítilsháttar erting í auganu komið fram og augun geta fyllst af táravökva og orðið rauð. Þetta ástand gengur til baka en ef þetta veldur áhyggjum ætti að hafa samband við lækninn. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með augnþrýstingi til að meta áhrif lyfsins.


Aukaverkanir

Eins og önnur lyf sem notuð eru í augu berst Fixopost (latanoprost og timolol) í blóð. Tíðni aukaverkana eftir notkun augndropa er minni en eftir til dæmis lyf til inntöku eða lyf gefin í æð.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir, hægur hjartsláttur        
Litabreytingar í lithimnu          
Lítill blóðsykur          
Roði og bólga í augum eða augnlokum          
Sjóntruflanir, erting í augum, roði í augum          
Útbrot          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Verkur fyrir brjósti, mæði        

Milliverkanir

Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með lungnaþembu eða astma
  • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú notir augnlinsur

Meðganga:
Lyfið á ekki að nota á meðgöngu

Brjóstagjöf:
Lyfið á ekki að nota á meðan brjótagjöf stendur.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Eins og á við um önnur augnlyf getur notkun augndropa valdið tímabundnum sjóntruflunum.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Notkun lyfsins er bönnuð í sumum íþróttagreinum.

Annað:
Lyfið er án rotvarnarefna. Fjarlægja skal augnlinsur fyrir notkun og þær má setja í að nýju 15 mín. síðar.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.