Timosan Depot

Glákulyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Tímólól

Markaðsleyfishafi: Santen Oy | Skráð: 1. ágúst, 2006

Tímólól tilheyrir flokki lyfja sem kallast beta-blokkarar. Lyf í honum eru oftast notuð við háþrýstingi eða hjartsláttaróreglu vegna áhrifa þeirra á hjarta og æðar. Tímólól er þó aðeins notað í augnlyf við gláku. Gláka stafar af ójafnvægi milli framleiðslu á augnvökva og frárennslis hans, vökvinn safnast fyrir og þrýstingur í auganu hækkar. Þegar þrýstingurinn hækkar þrengjast oft æðar til sjónhimnu og blóðflæðið um þær minnkar. Ef ekki er brugðist við í tíma getur þetta valdið skemmdum í sjónhimnunni og jafnvel blindu. Gláka er flokkuð í tvær tegundir, þrönghorns- og gleiðhornsgláku, eftir því hvernig frárennsli augnvökvans er hindrað. Mismunandi lyf geta átt við eftir því um hvora tegundina er að ræða. Tímólól lækkar augnþrýsting með því að draga úr framleiðslu á augnvökva. Timosan Depot er notað við háum augnþrýstingi og langvinnri gleiðhornsgláku.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augngel í stakskammtaíláti (ampúllu).

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í auga einu sinni á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 30 mín.

Verkunartími:
Allt að 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymið stakskammtaílátið í pokanum og í öskjunni til varnar gegn ljósi og við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Eftir að stakskammtaílátið hefur verið rofið skal nota lyfið strax og fargið stakskammtaílátinu eftir notkun. Eftir að pokinn hefur verið rofinn má nota stakskammtaílátið innan 1 mánaðar.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef stórir skammtar eru notaðir eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með augnþrýstingi til að meta áhrif lyfsins. Einnig getur þurft að fylgjast með aukaverkunum þess, sérstaklega hvort það hefur áhrif á hjarta.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru sjóntruflanir og erting í augum. Aðrar aukaverkanir eru flestar mjög sjaldgæfar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir, hægur hjartsláttur        
Roði og bólga í augum eða augnlokum          
Sjóntruflanir, erting í augum          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga. Timosan Depot dreypist síðast.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með lungnaþembu eða astma
  • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sjóntruflunum og svima. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Notkun lyfsins er bönnuð í sumum íþróttagreinum.

Annað:
Lyfið í stakskammtaíláti inniheldur ekki rotvarnarefni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.