Hydrokortison Orion

Barksterar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Hýdrókortisón

Markaðsleyfishafi: Orion Corporation | Skráð: 1. nóvember, 2015

Hydrokortison Orion töflur innihalda virka efnið hydrocortison. Hydrocortison tilheyrir hópi lyfja sem eru kölluð sterar, barksterar fullu nafni. Þessir barksterar eru náttúrulega til staðar í líkamanum, og þeir hjálpa til við að viðhalda heilsu og velferð. Það að örva líkamann með viðbótar- barksterum (eins og hydrocortisoni) er áhrifarík leið til að meðhöndla ýmsa sjúkdóma sem tengjast bólgum í líkamanum. Hydrocortison dregur úr þessum bólgum, sem gætu annars orðið til þess að ástand þitt versni. Þú verður að taka þetta lyf reglulega til að ná hámarksárangri. Hydrokortison Orion töflur eru notaðar fyrir til að bæta upp hydrocortison ef nýrnahettunnar starfa ekki eðlilega líka þekkt sem Addisons sjúkdómur. Lyfið getur líka verið notað sem neyðarmeðferð við alvarlegum astma, ofnæmisviðbragði vegna lyfja, blóðvatnseitrun (ofnæmisviðbrögð við próteinum), staðbundinni bólgu í húð og/eða slímhúð (ofnæmisbjúgur), og lífshættulegum ofnæmisviðbrögðum (ofnæmislost).


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Skammtastærðir eru mjög einstaklingsbundnar og mismunandi eftir því hvaða sjúkdómi lyfið er notað við. Almennt eru upphafskammtar frekar stórir en skammtarnir eru síðan yfirleitt minnkaðir niður í minni viðhaldsskammt þegar um neyðarmeðferð er að ræða. Við uppbótarmeðferð er fyrsti skammtur að morgni yfirleitt stærri en aðrir skammtar, til að líkja eftir eðlilegum sveiflum barksteraseytingar yfir daginn.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Lyfið byrjar mjög fljótt að virka en nokkrir dagar geta liðið þangað til að einkenni sjúkdóms byrja að hjaðna.

Verkunartími:
Nokkrir klukkutímar. Verkunartími getur verið einstaklingsbundinn.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Mælt er með nægjanlegri neyslu á kalki og D-vítamíni á meðan meðferð stendur. Forðast skal að drekka greipsafa meðan á meðferð stendur þar sem það gæti aukið styrk hydrocortisons í blóði.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum varið ljósi við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ef lyfið hefur verið tekið í langan tíma þarf að minnka skammta smám saman. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Aukaverkanir eru tíðari eftir því sem lyfið er tekið lengur. Auk þess getur langtímanotkun leitt til vaxtarstöðvunar hjá börnum, sykursýki, gláku og beinþynningar. Skömmtum er haldið í lágmarki til að draga úr líkum á þessum áhrifum.


Aukaverkanir

Þrátt fyrir víðtæk áhrif hýdrókortisóns í líkamanum er lítil hætta á aukaverkunum þegar lyfið er notað í skamman tíma, jafnvel þótt stórir skammtar séu notaðir. Hættan eykst við langvarandi meðhöndlun.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Beinþynning          
Bjúgur, hækkaður blóðþrýstingur          
Fitusöfnun í andliti og á bol          
Skapgerðarbreytingar          
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi        
Sýkingar og sár gróa hægar          
Sykursýki versnar og dulin sykursýki getur brotist fram          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vaxtarhömlun hjá börnum          
Vöðva- og húðrýrnun          

Milliverkanir

Hýdrókortisón getur haft áhrif á virkni annarra lyfja, t.d. flogaveikilyf, getnaðarvarnarlyf, bólgueyðandi gigtarlyf, lyf við sykursýki, lyf við gláku, ýmis hjartalyf, þvagræsislyf, lyf við malaríu, hægðalosandi lyf og önnur ónæmisbælandi lyf. Bólusetningar og ónæmisaðgerðir ætti að forðast samhliða meðferð á barksterum. Barksterar geta valdið blóðsykurshækkun og getur því þurft að leiðrétta skammta sykursýkilyfja.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú hafir einhvern tíma átt við geðræn vandamál að stríða
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú hafir nýlega verið bólusettur
  • þú sért með ómeðhöndlaða sýkingu
  • þú sért með ómeðhöndlaðan sjúkdóm, t.d. magasár, háþrýsting, sykursýki eða beinþynningu

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Fyrir utan uppbótarmeðferð skal íhuga barksterameðferð á meðgöngu sem hefur áhrif á allan líkamann með varúð. Ef þú hefur fengið meðferðarskammta hydrocortisons á meðgöngu skal fylgjast með nýburanum með tilliti til ófullnægjandi hormónaframleiðslu í nýrnahettum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið. Langvarandi notkun hárra skammta samhliðabrjóstagjöf getur dregið úr getu ungabarns til að framleiða nægilegt sterahormóna.

Börn:
Skammtar eru einstaklingsbundnir og háðir líkamsþyngd og sjúkdómi.

Eldra fólk:
Meiri líkur eru á aukaverkunum. Minni skammtar eru oft notaðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur aukið líkur á myndun magasárs þegar hýdrókortisón er tekið inn. Haltu neyslu áfengis í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.