Diprospan

Barksterar | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Betametasón

Markaðsleyfishafi: Merck Sharp & Dohme

Betametasón er notað við bólgusjúkdómum og ofnæmiseinkennum. Það bælir myndun efna sem framkalla bólgur og virkja ónæmiskerfið og hefur almennt sömu áhrif og svokallaðir sykursterar sem myndast í nýrnaberki. Diprospan er gefið í formi stungulyfs og er notað þegar almenn steraáhrif eru æskileg, t.d. ef sjúklingur er með slæman astma eða mikið ofnæmi. Lyfið er einnig notað við skorti þegar líkaminn framleiðir ekki nægilega mikið af sykursterum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í lið, húð eða vöðva.

Venjulegar skammtastærðir:
Misjafnar eftir sjúkdómum og sjúkdómsástandi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir notkun og ástandi sjúklings.

Verkunartími:
Stungulyf í lið: Allt að 4 vikur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Stungulyfið er alltaf gefið af lækni.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Stungulyfið er alltaf gefið af lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Stórir skammtar í langan tíma geta leitt almennra aukaverkana. Hafðu samband við lækni ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni.

Langtímanotkun:
Meiri hætta er á að aukaverkanir lyfsins komi fram.


Aukaverkanir

Aukaverkanir lyfsins eru yfirleitt háðar skammtastærð og tímalengd meðferðar. Eftirfarandi aukaverkanir geta komið fyrir við langvarandi notkun.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Beinþynning        
Bjúgur, hækkaður blóðþrýstingur        
Fitusöfnun í andliti og á bol        
Skapgerðarbreytingar        
Svartar eða blóðugar hægðir, blóð í þvagi      
Sýkingar og sár gróa hægar        
Sykursýki versnar og dulin sykursýki getur brotist fram        
Vaxtarhömlun hjá börnum        
Vöðva- og húðrýrnun        

Milliverkanir

Bólusetningar og ónæmisaðgerðir ætti að forðast samhliða meðferð á barksterum. Barksterar geta valdið blóðsykurshækkun og getur því þurft að leiðrétta skammta sykursýkilyfja.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með gláku eða hækkaðan augnþrýsting
  • þú sért með hjartabilun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með magasár
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú sért með vanvirkan skjaldkirtil
  • þú hafir einhvern tíma átt við geðræn vandamál að stríða
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Sömu eða minni skammtar og eru notaðir handa fullorðnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur aukið líkur á myndun magasárs af völdum betametasóns. Haltu neyslu áfengis í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Bannað í keppni. Hægt er að sækja um einfaldaða undanþágu til Undanþágunefndar Lyfjaráðs ÍSÍ.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.