Benylan

Ofnæmislyf | Verðflokkur: 0 | Heimilt er að selja takmarkað magn af lyfinu í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Dífenhýdramín

Markaðsleyfishafi: McNeil Denmark | Skráð: 1. maí, 1999

Benylan inniheldur virka efnið dífenhýdramín. Lyfið er fyrst og fremst notað við hósta, en það slær líka á ofnæmiseinkenni auk þess að draga úr ógleði og ferðaveiki.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Mixtúra til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Mixtúra 1,4 mg/ml, fullorðnir: 20 ml í senn 3-5 sinnum á dag. Börn 6-12 ára: 10 ml í senn 3-5 sinnum á dag. Börn 2-5 ára: 5 ml í senn 3-5 sinnum á dag. Mixtúra 2,8 mg/ml: Helmingi minni skammtar en hér að ofan.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
15-60 mín.

Verkunartími:
4-6 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Lyfið er ekki tekið reglulega heldur eftir þörfum, mest 3-5 sinnum á dag.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Hætta má töku lyfsins þegar einkenni eru ekki lengur til staðar.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Lyfið er ekki ætlað til langtímanotkunar.


Aukaverkanir

Eins og almennt gildir um lausasölulyf eru aukaverkanir sjaldgæfar þegar farið er eftir reglum um notkun og venjulegar skammtastærðir eru notaðar.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot        
Krampar        
Skapgerðarbreytingar, rugl, svefntruflanir        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þvagtregða        

Milliverkanir

Dífenhýdramín eykur verkun róandi lyfja, svefnlyfja og alkóhóls.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með astma
  • þú sért með gláku
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með þvagtregðu
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Ekki nota lyfið nema samkvæmt læknisráði.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 2ja ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir. Eldra fólk getur þó verið viðkvæmara fyrir sljóvgandi áhrifum lyfsins.

Akstur:
Lyfið hefur róandi áhrif og getur skert aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Lyfið eykur verkun áfengis. Ekki neyta áfengis meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Inniheldur alkóhól. Notkun lyfsins er bönnuð í sumum íþróttagreinum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.