Fotil forte

Glákulyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Pílókarpín Tímólól

Markaðsleyfishafi: Santen Oy | Skráð: 1. október, 1995

Fotil forte er notað við gláku. Gláka stafar af ójafnvægi milli framleiðslu á augnvökva og frárennslis hans, vökvinn safnast fyrir og þrýstingur í auganu eykst. Við það geta æðar til sjónhimnu þrengst og blóðflæði um þær minnkað. Ef ekki er brugðist við í tíma gæti þetta valdið skemmdum í sjónhimnunni og jafnvel blindu. Gláka er flokkuð í tvær tegundir, þrönghorns- og gleiðhornsgláku, allt eftir því hvernig frárennsli augnvökvans er hindrað. Ólík lyf eru gefin eftir því um hvora tegundina er að ræða. Fotil forte inniheldur tvö virk efni, pílókarpín og tímólól. Pílókarpín kemst hæglega inn í augað þar sem það auðveldar frárennslið á augnvökvanum og lækkar augnþrýstinginn. Tímólól lækkar hins vegar augnþrýstinginn með því að draga úr framleiðslu á augnvökvanum. Með því að nota þessi tvö virku efni saman eins og hér er gert er unnt að lækka augnþrýstinginn enn frekar. Lyfið er því notað við gláku þegar meðferð með einu lyfi hefur ekki borið fullnægjandi árangur.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Augndropar.

Venjulegar skammtastærðir:
1 dropi í auga 2svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
15-30 mín.

Verkunartími:
Um 12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum á köldum stað (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyf í notkun má geyma við stofuhita. Nota skal lyfið innan 4ra vikna frá því að innri umbúðir eru opnaðar. Augndropa úr einnota skammtahylkjum skal nota innan 4ra vikna frá því að pokinn utan um þau hefur verið opnaður og fleygja skal afganginum.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að valda óþægindum. Ef stórir skammtar eru notaðir eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Fylgjast þarf reglulega með augnþrýstingi til að meta áhrif lyfsins. Einnig getur þurft að fylgjast með aukaverkunum þess, sérstaklega hvort það hefur áhrif á hjarta.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru erting í augum, sjóntruflanir og höfuðverkur. Aðrar aukaverkanir eru flestar mjög sjaldgæfar enda þolist lyfið almennt vel.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hjartsláttartruflanir, hægur hjartsláttur        
Höfuðverkur, svimi, ógleði          
Roði og bólga í augum eða augnlokum          
Sjóntruflanir, erting í augum          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Gæta skal varúðar og fylgjast vel með þeim sjúklingum sem eru á meðferð með beta-blokkum eða kalsíumgangalokum (hjartalyf) vegna hugsanlegra milliverkana. Ef önnur staðbundin augnlyf eru notuð samtímis, þurfa að líða a.m.k. 5 mín. á milli ídreypinga.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með astma eða annan öndunarfærasjúkdóm
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með of- eða vanvirkan skjaldkirtil
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Nokkur hætta er á því að lyfið hafi áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið sjóntruflunum og svima. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur. Sérstakrar varúðar skal gæta við akstur í myrkri.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Notkun lyfsins er bönnuð í sumum íþróttagreinum.

Annað:
Rotvarnarefni í augndropunum getur skemmt mjúkar augnlinsur. Lyfið er einnig til í formi augndropa án rotvarnarefnis í einnota skammtahylkjum.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.