Femar

Lyf með verkun á innkirtla | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Letrózól

Markaðsleyfishafi: Novartis Healthcare | Skráð: 1. mars, 1998

Femar tilheyrir flokki krabbameinslyfja sem hafa letjandi verkun á ensím í líkamanum. Ensím örva framleiðslu á hinum ýmsu efnum sem líkaminn framleiðir, og þar á meðal estradíól. Virka efnið letrózól dregur úr myndun estradíóls með því að hindra áhrif ensímkerfis sem nefnist arómata ensímsamstæðan. Það eitt að lækka styrk estradíóls í blóði hefur jákvæð áhrif á brjóstakrabbamein. Femar er ætlað konum eftir tíðahvörf.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
2,5 mg einu sinni á dag, helst alltaf á sama tíma dags. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Ekki að fullu þekkt.

Verkunartími:
Ekki að fullu þekktur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum upprunalegum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Hafðu samband við lækni í öllum tilfellum.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Margar aukaverkanir sem verður vart þegar lyfið er tekið má rekja til undirliggjandi sjúkdóms eða eðlilegra afleiðinga estrógenskorts. Algengustu aukaverkanir lyfsins eru hitakóf, liðverkir, ógleði og þreyta.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Beinþynning        
Bjúgur í útlimum        
Blæðing úr leggöngum        
Hárlos        
Háþrýstingur        
Hitakóf, aukin svitamyndun        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hjartsláttartruflanir, hraður hjartsláttur      
Höfuðverkur, sundl, þreyta        
Kólesterólhækkun        
Lystarleysi, aukin matarlyst, þyngdaraukning        
Meltingartruflanir, hægðatregða og niðurgangur        
Ógleði og uppköst        
Útbrot        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Vanlíðan        
Verkir        
Verkur fyrir brjósti, mæði      
Verkur í fótum, nára eða fyrir brjósti    
Þunglyndi        
Þvagfærasýkingar      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með beinþynningu

Meðganga:
Lyfið má ekki nota á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Lyfið má ekki nota samhliða brjóstagjöf.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur valdið þreytu og sundli. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Bannað í og utan keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.