Depo-Provera

Kvenhormón | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Medroxýprógesterón

Markaðsleyfishafi: Pfizer | Skráð: 1. desember, 1972

Medroxýprógesterón er samtengt hormón sem líkist kvenhormóninu prógesterón. Prógesterón myndast í eggjastokkum og áhrif þess eru að mestu bundin við fæðingarveginn. Áhrif medroxýprógesteróns eru ekki að fullu ljós en það virðist draga úr áhrifum estrógens, annars kvenhormóns. Depo-Provera er notað við blæðingaóreglu, ofvexti í legslímhúð og í undantekningartilfellum sem getnaðarvörn. Lyfið er líka einn þáttur í meðferð á krabbameini í legi, eggjastokkum og brjóstakrabbameini. Sú notkun lyfsins byggist á því að í sumum tilfellum örvar estrógen fjölgun krabbameinsfrumna en medroxýprógesterón dregur aftur úr henni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Stungulyf í vöðva.

Venjulegar skammtastærðir:
Við ofvexti í legslímhúð: 100 mg á 2ja vikna fresti í minnst 6 mánuði. Til getnaðarvarna: 150 mg á 3ja mánaða fresti. Stærri skammtar eru notaðir í krabbameinsmeðferð sem er stjórnað af sérfræðingum. Glasið hristist fyrir notkun.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
1-2 mánuðir í meðferð við krabbameini,1-2 vikur í öðrum tilfellum.

Verkunartími:
Getnaðarvörn dugar að lágmarki í 3 mánuði. Verkunartími í öðrum tilfellum er misjafn.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef notaðir eru stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða en ráðlegt er að fara reglulega í skoðun. Nánar ákveðið í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Bakverkir          
Blæðingatruflanir          
Bólur í húð, hárlos          
Eymsli í brjóstum          
Gula          
Hitasteypur          
Höfuðverkur, svimi, þreyta          
Kviðverkir, uppþemba, ógleði          
Minnkuð kynhvöt          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Útferð          
Verkur í fótum, nára eða fyrir brjósti      
Þunglyndi, taugaveiklun, svefnleysi          
Þyngdarbreytingar, bjúgur          

Milliverkanir

Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með einhvern hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með sykursýki
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Lyfið getur haft áhrif á fóstur.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað stúlkum fyrir fyrstu tíðablæðingar.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
 


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.