Primolut N

Kvenhormón | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Noretísterón

Markaðsleyfishafi: Bayer Schering Pharma | Skráð: 1. desember, 1972

Primolut N inniheldur virka efnið noretísterón, en noretísterón er samtengt hormón sem hefur sömu áhrif í líkamanum og kvenhormónið prógesterón. Lyfið er notað við ýmsum truflunum á hormónastarfsemi og tíðum kvenna, við blæðingatruflunum, tíðateppu og einstaka sinnum til að flýta tíðablæðingum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Við blæðingatruflunum: 5 mg í senn 3svar á dag í 10 daga. Blæðingar stöðvast innan 1-3ja daga og 2-4 dögum eftir meðferð verða blæðingar. Við tíðateppu: 5 mg 1-2svar á dag í 10 daga. Til að færa tíðablæðingar til: 5 mg í senn 2-3svar á dag í mest 10-14 daga. Fyrsta taflan er tekin 3 dögum fyrir áætlaðar tíðablæðingar og blæðingar verða 2-3 dögum eftir að meðferð líkur. Töflurnar gleypist heilar með vatnsglasi.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Misjafnt eftir meðferð.

Verkunartími:
Um 1 sólarhringur.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp fyrir þann sem gleymdist.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Langtímanotkun:
Án vandkvæða, en ráðlegt er að fara reglulega í skoðun. Ákveðið nánar í samráði við lækni.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru oftast vægar, eins og gildir um flest lyf í þessum flokki.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blóðtappar      
Gula          
Miklir kviðverkir      
Óeðlilegar blæðingar          
Þyngdaraukning          

Milliverkanir

Jóhannesarjurt og ginseng geta haft áhrif á virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
 • grunur leiki á um þungun
 • þú sért með háan blóðþrýsting, hjarta- eða æðasjúkdóm
 • þú sért með krabbamein í legi eða brjóstum
 • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
 • þú sért með mígreni
 • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
 • þú sért með sykursýki
 • þú hafir fengið krampa eða sért með flogaveiki
 • þú eigir sögu um blóðtappa
 • þú reykir
 • þú takir einhver önnur lyf
 • þú sért með blæðingar frá fæðingarvegi af óþekktum ástæðum

Meðganga:
Lyfið skal ekki nota á meðgöngu. Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum. Lyfið getur valdið karlkynseinkennum hjá kvenfóstri.

Brjóstagjöf:
Lyfið má ekki taka með barn á brjósti.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.