Striverdi Respimat

Lyf gegn teppusjúkdómum í öndunarvegi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Olodaterol

Markaðsleyfishafi: Boehringer Ingelheim | Skráð: 1. ágúst, 2014

Striverdi Respimat auðveldar öndun hjá fólki með langvinna lungnateppu. Langvinn lungnateppa er langvarandi lungnasjúkdómur sem veldur mæði og hósta. Hugtakið langvinn lungnateppa tengist sjúkdómunum langvinnri berkjubólgu og lungnaþembu. Vegna þess að langvinn lungnateppa er langvarandi sjúkdómur á að nota Striverdi Respimat daglega en ekki einungis þegar öndunarerfiðleikar eða önnur einkenni langvarandi lungnateppu koma fram. Striverdi Respimat inniheldur virka efnið olodaterol sem er langvirkt berkjuvíkkandi lyf (langvirkur beta2-adrenvirkur örvi) sem hjálpar til við að opna öndunarveginn og auðveldar fólki öndun. Regluleg notkun Striverdi Respimat getur einnig hjálpað til ef um er að ræða samfelld andþyngsli í tengslum við sjúkdóminn og minnkað áhrif hans á daglegt líf.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Innöndunarlausn.

Venjulegar skammtastærðir:
2 úðanir einu sinni á dag, helst alltaf á sama tíma dags.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 30 mín.

Verkunartími:
Um 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lyfið má ekki frjósa. Lyfið geymist í 2 mánuði frá fyrstu notkun.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Notaðu lyfið svo lengi sem læknir segir fyrir um. Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar notkun lyfsins er hætt. Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef barn notar lyfið eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni eða eitrunarmiðstöð Landspítala í síma 543 2222

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Algengasta aukaverkunin sem skráð hefur verið er munnþurrkur, en hann var venjulega vægur og hvarf oft með áframhaldandi meðferð.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hraður hjartsláttur, hjartsláttarónot        
Sundl          
Útbrot og mikill kláði          
Hósti, verkur í koki, bólga í nefkoki          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • hvort þú sért með sykursýki
  • þú sért með astma
  • þú sért með flogaveiki
  • þú sért með háan blóðþrýsting
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Komi fram sundl eða þokusýn meðan þú notar Spiolto Respimat skaltu ekki aka eða nota tæki eða vélar.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Ekki leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.