Catapresan (Undanþágulyf)

Mígrenilyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Klónidín

Markaðsleyfishafi: Boehringer Ingelheim | Skráð: 1. apríl, 1974

Catapresan er notað fyrirbyggjandi við mígreni. Lyfið er því tekið að staðaldri til að draga úr tíðni mígrenikasta og gera þau vægari en hentar ekki við verkjum í bráðu mígrenikasti. Verkirnir sem fylgja mígreni eru taldir stafa af víkkun slagæða í heila. Klónidín, virka efnið í Catapresan, dregur úr næmni æða fyrir efnasamböndum sem eiga þátt í útvíkkun æða og hefur með því móti áhrif á mígreni.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
25-75 míkrógrömm í senn 2svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Full verkun lyfsins næst á 2-4 vikum.

Verkunartími:
Mismunandi eftir sjúklingum.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni. Nauðsynlegt getur verið að draga smám saman úr skömmtum.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Flestar aukaverkanir við notkun lyfsins eru vægar og hverfa við áframhaldandi notkun. Algengustu aukaverkanir lyfsins eru munnþurrkur, sljóleiki og blóðþrýstingslækkun. Aukaverkanir eru skammtaháðar, þ.e. við stærri skammta eru meiri líkur á því að aukaverkanir komi fram.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Hægur hjartsláttur          
Höfuðverkur, þunglyndi          
Lágur blóðþrýstingur          
Minnkuð kynhvöt eða getuleysi          
Munnþurrkur          
Ógleði, uppköst, hægðatregða          
Útbrot og mikill kláði          
Þreyta, sljóleiki          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjarta- eða æðasjúkdóm
  • þú sért með nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með hægðatregðu
  • þú þjáist af þunglyndi

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið getur haft slævandi áhrif og þar með áhrif á aksturshæfni. Ekki aka bíl fyrr en reynsla er komin á það hvaða áhrif lyfið hefur.

Áfengi:
Ekki neyta áfengis meðan lyfið er notað.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.