Cinacalcet STADA

Lyf sem verka á kalsíumjafnvægi líkamans | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Cínacalcet

Markaðsleyfishafi: STADA Arzneimittel | Skráð: 1. desember, 2020

Cinacalcet STADA er svokallað kalkhermandi lyf og er notað til meðferðar við sjúkdómum sem stafa af kalkkirtilsvandamálum. Kalkkirtlar líkamans mynda hormón sem nefnist kalkvaki. Þetta hormón stjórnar magni kalks og fosfórs í blóði þannig að starfsemi beina, hjarta, vöðva og tauga sé eðlileg. Nýrnasjúkdómar geta raskað jafnvægi kalks og fosfórs í líkamanum með þeim afleiðingum að kalkkirtlarnir mynda of mikið af kalkvaka. Afleiðingar þess geta verið beinsjúkdómar sem og hjarta- og æðasjúkdómar. Cinacalcet stjórnar magni kalkvaka, kalks og fosfórs í líkamanum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: Upphafsskammtur, við afleiddri kalkvakaofseytingu: 30 mg einu sinni á dag. Upphafsskammtur, við krabbameini í kalkkirtli: 30 mg 2svar á dag. Skammtastærðir eru stilltar á 2-4ra vikna fresti þar til viðhaldsskammti er náð. Töflurnar takist inn með mat eða eftir máltíð. Töflurnar gleypist heilar. Má ekki skipta þeim, mylja eða tyggja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Nokkrar klst.

Verkunartími:
U.þ.b. 24 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum til varnar gegn raka þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hugsanleg einkenni ofskömmtunar geta verið dofi eða náladofi í kringum munn, vöðvaverkir eða sinadráttur og krampar.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða. Blóðsýni eru tekin reglulega til að fylgjast með virkni lyfsins.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Krampar        
Lágur blóðþrýstingur          
Lystarleysi          
Náladofi í kringum munn        
Ógleði og uppköst          
Sinadráttur og krampi        
Sundl, náladofi          
Útbrot        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Vöðvaverkir, þróttleysi          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með hjartabilun
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú sért með skerta nýrnastarfsemi
  • þú reykir
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með flogaveiki eða hafir fengið flog
  • þú sért með skerta lifrarstarfsemi

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins á meðgöngu.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
3-18 ára: Afleidd kalkvakaofseyting: Upphafsskammtur er ákvarðaður af líkamsþyngd og skammtastærðir eru stilltar þar til viðhaldsskammti er náð. Lyfið hentar aðeins börnum sem geta gleypt töflum og ef upphafsskammtur er ekki of lágur fyrir markaðsetta styrkleika.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Aðeins aka bifreið ef lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni. Tilkynnt hefur verið um sundl og flog hjá sjúklingum sem nota lyfið.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.