Sinemet depot mite

Lyf við Parkinsonsjúkdómi | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Karbídópa Levódópa

Markaðsleyfishafi: MSD | Skráð: 1. apríl, 1992

Levódópa er notað við parkinsonsveiki og sjúkdómseinkennum líkum parkinson sem stafa ekki af völdum lyfja. Parkinsonsveiki orsakast af hrörnun taugafrumna, en lík sjúkdómseinkenni geta komið fram eftir heilaskaða, truflun á blóðflæði í heila eða sem aukaverkanir lyfja. Einkennin stafa af ójafnvægi milli taugaboðefnanna asetýlkólíns og dópamíns í heila, þaðan sem samhæfingu hreyfinga er stjórnað. Magn dópamíns minnkar og vægi asetýlkólíns verður þá hlutfallslega of mikið. Í parkinsonsveiki verður þetta vegna þess að taugafrumurnar hrörna sem framleiða dópamín. Levódópa umbreytist í dópamín í líkamanum og vegur með því upp ójafnvægið sem hefur náð að myndast. Margar aukaverkanir levódópa eru tilkomnar vegna áhrifa dópamíns utan miðtaugakerfisins, til dæmis á blóðþrýsting. Levódópa er notað hér með karbídópa en það er efni sem dregur úr þessum aukaverkunum. Efni þetta hindrar umbrot levódópa í dópamín utan miðtaugakerfisins. Með því að nota þessa samsetningu er hægt að gefa mun minni skammt af levódópa en annars þyrfti.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Forðatöflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Byrjað er á litlum skömmtum og þeir síðan smám saman auknir þangað til að viðunandi árangur næst. Algengt er að fullur skammtur sé á bilinu 400-1600 mg af levódópa á dag. Töflunum má ekki skipta, mylja né tyggja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Innan við 1 klst. með töflum en getur verið lengri tími eftir töku forðataflna.

Verkunartími:
2-12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef færri en 2 klst. eru að næsta skammti skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni, annars er hætta á því að sjúkdómurinn versni. Ef töku lyfsins er hætt skyndilega getur það valdið mjög alvarlegum einkennum.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Of stórir skammtar geta valdið auknum aukaverkunum af lyfinu. Hafðu samband við lækni ef stórir skammtar eru teknir eða ef óvenjuleg einkenni koma fram.

Langtímanotkun:
Aukaverkanir lyfsins, svo sem ósjálfráðar hreyfingar og geðræn áhrif, ágerast með tímanum. Þessar aukaverkanir leiða til þess að minnka verður skammta af levódópa, en um leið að bæta öðrum lyfjum við meðferðina til þess að halda einkennum sjúkdómsins niðri. Engu að síður kemur endanlega að því að hætta verður meðferð með levódópa vegna aukaverkana.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir lyfsins eru ógleði og lystarleysi en þessar aukaverkanir koma fram hjá allt að 30% þeirra sem taka lyfið.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Breytingar á hegðun eða skapferli        
Háþrýstingur        
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir      
Hraður hjartsláttur, lágur blóðþrýstingur        
Lystarleysi, svimi        
Ógleði, uppköst, biturt bragð í munni        
Ósjálfráðar hreyfingar        
Svartar eða blóðugar hægðir      
Svefnleysi        
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar    
Þvagtregða      

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú hafir átt við geðræn vandamál að stríða
  • þú sért með gláku
  • þú sért með hjarta-, lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með lungnasjúkdóm
  • þú sért með maga- eða skeifugarnarsár
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með krampa

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 18 ára.

Eldra fólk:
Eldra fólk þolir síður stóra skammta af lyfinu.

Akstur:
Bæði sjúkdómurinn sjálfur og verkun lyfsins geta skert aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.