Esomeprazol Actavis

Lyf við sársjúkdómi | Verðflokkur: G/0 | Lyfseðilsskylt. Heimilt er að selja takmarkað magn af lyfinu í lausasölu

Virkt innihaldsefni: Esómeprazól

Markaðsleyfishafi: Actavis | Skráð: 1. júní, 2014

Virka efnið esómeprazól dregur úr myndun á magasýru. Það er notað við bólgu í vélinda af völdum bakflæðis magasýru og líka við einkennum sjúkdóma af völdum bakflæðis frá maga í vélinda. Lyfið þykir henta í langtímameðferð til að koma í veg fyrir að bólga í vélinda, sem hefur verið læknuð, taki sig upp að nýju. Auk þess er esómeprazól notað ásamt sýklalyfjum við sýkingu af völdum bakteríunnar Helicobacter pylori. Ef ekki tekst að uppræta Helicobacter pylori-sýkingu veldur hún endurteknum maga- og skeifugarnarsárum, en til þess að vinna á bakteríunni þarf bæði sýklalyf og lyf sem draga úr magasýruframleiðslu. Esómeprazól hindrar seyti magasýru úr sýrumyndandi frumum. Með því dregur það úr framleiðslu magasýrunnar.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Magasýruþolin tafla.

Venjulegar skammtastærðir:
20-40 mg á dag. Fyrir sjúklinga sem eiga erfitt með að kyngja má einnig sundra töflunum í hálfu glasi af ókolsýrðu vatni. Ekki má nota aðra vökva þar sem sýruhjúpurinn gæti leyst upp. Hræra skal í þar til töflurnar hafa sundrast og drekka vökvann ásamt kúlunum strax eða innan 30 mínútna. Skola skal glasið með hálfu glasi af vatni og drekka það. Kúlurnar má hvorki má tyggja né mylja.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Áhrif á losun magasýru koma fram innan 1 klst.

Verkunartími:
Um 24 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum upprunalegum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Einkenni sjúkdómsins geta aftur komið fram þegar töku lyfsins er hætt. Ekki hætta töku lyfsins nema í samráði við lækni.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru stórir skammtar eða ef vart verður við óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða. Þó er æskilegt að sjúklingar í langtímameðferð séu undir reglulegu eftirliti hjá lækni.


Aukaverkanir

Algengustu aukaverkanir esómeprazóls eru höfuðverkur og óþægindi í meltingarvegi. Aukaverkanir lyfsins eru ekki taldar vera skammtaháðar, þ.e. það eru ekki meiri líkur á því að þær komi fram þótt skammtar séu stærri.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Gula          
Hiti, slappleiki, lystarleysi og marblettir        
Höfuðverkur          
Kviðverkir, uppþemba          
Niðurgangur, hægðatregða          
Ógleði og uppköst          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      

Milliverkanir

Náttúrulyfin Jóhannesarjurt og ginkgo geta dregið úr virkni lyfsins.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun eða að þú sért með barn á brjósti
  • þú sért með langvarandi nýrna- eða lifrarsjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Ekki er vitað hvort lyfið berst í brjóstamjólk.

Börn:
Lyfið er ekki ætlað börnum yngri en 12 ára.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Getur ert magaslímhúð. Æskilegt er að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan lyfið er tekið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.