NOCDURNA

Hormónalyf | Verðflokkur: G | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Desmópressín

Markaðsleyfishafi: Ferring Lægemidler | Skráð: 1. apríl, 2017

NOCDURNA er notað við tíðum þvaglátum eða næturþvaglátum hjá fullorðnum. Desmópressín, virka efni lyfsins, er efnafræðilega náskylt vasópressíni, hormóni sem er framleitt í heiladingli. Þetta hormón örvar endurupptöku vatns í nýrum og dregur þannig úr þvagmyndun. Desmópressín hefur sömu áhrif og vasópressín á nýrun en er með nokkuð lengri verkunartíma. Ólíkt vasópressíni veldur desmópressín mjög litlum samdrætti í æðum og hefur því óveruleg bein áhrif á blóðþrýsting. Nauðsynlegt er að draga úr vökvaneyslu á meðan lyfið er tekið. Ef það er ekki gert er hætta á því að vökvi safnist fyrir í líkamanum, en það getur leitt til alvarlegra aukaverkana.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Frostþurrkaðar töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Konur: 25 míkróg á sólarhring, 1 klst. fyrir svefn, gefið undir tungu án vatns. Karlar: 50 míkróg á sólarhring, 1 klst. fyrir svefn, gefið undir tungu án vatns.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Töflur: 1-2 klst.

Verkunartími:
8-12 klst.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Töflurnar geymast í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá. Nefdroparnir geymast á köldum stað (2-8°C) þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Notaðu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að nota lyfið eins og venjulega. Ekki nota tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Ekki hætta notkun lyfsins nema í samráði við lækni. Einkenni sjúkdóms geta komið fram aftur þegar notkun lyfsins er hætt.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Stórir skammtar geta valdið vökvasöfnun og krömpum. Ef stórir skammtar eru notaðir eða vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal strax hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða. Ef lyfið er notað við næturþvaglátum er þörfin að nota lyfið endurmetin reglulega.


Aukaverkanir

Aukaverkanir eru fátíðar. Ef vökvainntaka er ekki minnkuð meðan lyfið er tekið getur það valdið vökvasöfnun og alvarlegri aukaverkunum.

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Aukin tíðni þvagláta          
Bjúgur í útlimum          
Höfuðverkur, svimi, ógleði          
Kviðverkir          
Nefstífla, blóðnasir (nefdropar)          
Skapgerðarbreytingar          
Útbrot, kláði, bjúgur og öndunarerfiðleikar      
Þyngdaraukning          

Milliverkanir

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með hjartasjúkdóm
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf

Meðganga:
Takmörkuð reynsla er af notkun lyfsins hjá þunguðum konum.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Lyfið er eingöngu ætlað fyrir fullorðna

Eldra fólk:
Oft viðkvæmara fyrir aukaverkunum lyfsins. Nota þarf lyfið með varúð. Aukning skammta er ekki ráðlögð hjá sjúklingum ≥ 65 ára

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Hamlar myndun vasópressíns í heiladingli og eykur þannig þvagmyndun. Áfengi vegur á móti áhrifum lyfsins og því er ráðlegt að halda áfengisneyslu í lágmarki meðan þörf er á því að taka lyfið.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.

Annað:
.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.