Haiprex

Sýklalyf | Verðflokkur: 0 | Lyfseðilsskylt

Virkt innihaldsefni: Metenamín

Markaðsleyfishafi: Viatris ApS | Skráð: 1. október, 1995

Haiprex, sem inniheldur virka efnið metenamín, er notað til að koma í veg fyrir þvagfærasýkingar, sér í lagi hjá sjúklingum með þvaglegg. Lyfið er einkum notað við langvinnum eða endurteknum sýkingum í neðri hluta þvagrásar og einkennalausri þvagfærasýkingu. Lyfið hentar vel til langtímameðferðar þar sem ónæmi gegn því virðist ekki myndast. Lyfið er breiðvirkt og verkar bæði á Gram-jákvæðar og Gram-neikvæðar bakteríur. Lyfið er virkt gegn þeim bakteríum sem oftast valda þvagfærasýkingum.


Notkun á lyfi

Lyfjaform:
Töflur til inntöku.

Venjulegar skammtastærðir:
Fullorðnir: 1 g í senn 2-3svar á dag. Börn 6-12 ára: 0,5 g í senn 2svar á dag. Börn eldri en 12 ára: 1 g í senn 2svar á dag.

Hversu langur tími líður uns verkun kemur fram:
Eftir 30 mín.

Verkunartími:
12 klst. eftir stakan skammt.

Þörf á að breyta mataræði meðan lyfið er tekið:
Engin.

Geymsla:
Geymist í lokuðum umbúðum við stofuhita þar sem börn hvorki ná til né sjá.

Ef skammtur gleymist:
Taktu lyfið um leið og þú manst eftir því. Ef stutt er til næsta skammts skaltu sleppa þeim sem gleymdist og halda áfram að taka lyfið eins og venjulega. Ekki taka tvo skammta í einu.

Hvernig á að hætta töku lyfsins:
Taktu lyfið svo lengi sem læknir segir til um eða ljúktu við skammtinn sem var úthlutaður, jafnvel þótt einkenni sýkingarinnar séu ekki lengur til staðar. Annars er hætta á því að sýkingin nái sér aftur á strik og að bakteríur myndi ónæmi fyrir lyfinu.

Ef tekinn er of stór skammtur:
Stakir skammtar sem eru litlu stærri en venjulega ættu ekki að skapa vanda. Ef teknir eru mjög stórir skammtar eða ef vart verður við einhver óvenjuleg einkenni skal hafa samband við lækni.

Langtímanotkun:
Án vandkvæða.


Aukaverkanir

Aukaverkun Tíðni Leitið til læknis vegna einkenna Leitaðu strax til læknis Hættu strax töku lyfs
Algeng >1% Sjaldgæf <1% Ekki þekkt Sem eru alvarleg Í öllum tilvikum    
Blóð í þvagi        
Erting í þvagblöðru          
Ógleði og uppköst          
Sveppasýking          
Útbrot          

Milliverkanir

Lyfið má ekki gefa samtímis súlfalyfjum. Ekki er æskilegt að taka inn lyf sem gera þvag basískar. Dæmi um slík lyf eru sum sýrubindandi lyf, kalíum og sum þvagræsilyf.

Sjá öll lyf sem geta haft áhrif á

Má ekki nota með

Getur haft áhrif á


Varúð

Læknir sem ávísar lyfinu þarf að vita hvort
  • grunur leiki á um þungun
  • þú sért með langvarandi lifrar- eða nýrnasjúkdóm
  • þú sért með ofnæmi fyrir virka efninu eða einhverju hjálparefnanna
  • þú takir einhver önnur lyf
  • þú sért með mikinn vökvaskort

Meðganga:
Engin þekkt áhætta er af notkun lyfsins á meðgöngu. Ekki taka nein lyf á fyrstu 3 mánuðum meðgöngu nema í samráði við lækni.

Brjóstagjöf:
Lyfið berst í brjóstamjólk en í venjulegum skömmtum er ólíklegt að það hafi áhrif á barnið.

Börn:
Minni skammtar eru notaðir.

Eldra fólk:
Venjulegar skammtastærðir.

Akstur:
Lyfið hefur ekki áhrif á aksturshæfni.

Áfengi:
Í litlum skömmtum hefur áfengi ekki áhrif á verkun lyfsins.

Íþróttir:
Leyft við æfingar og í keppni.


Nánari upplýsingar

Nánari upplýsingar um lyfið er að finna í SPC texta og í fylgiseðli lyfsins, sem má finna á heimasíðu Sérlyfjaskrá. Ef upplýsingar hér stangast á við þær upplýsingar ber að fara eftir SPC texta lyfsins og/eða fylgiseðli.